Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Lite mer om cykelhjälmar

Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Jag utelämnade några argument mot cykelhjälmar från min artikel i ämnet, för att den inte skulle bli för tung. För den som vill läsa ännu mer om cykelhjälmar kommer här lite fler diagram!

VTI, Effekter av åtgärder för ökad cykelhjälmsanvändning
Figuren ovan kommer från en VTI-studie där författaren Sixten Nolén framhåller den australiska delstaten Victoria som ett framgångsrikt exempel på cykelhjälmslag.

Det som inte nämns i VTIs rapport är att det samtidigt med hjälmlagen även infördes kampanjer mot fortkörning och rattfylleri. Det fick stort genomslag för fotgängare:


Den här figuren kommer från Dorothy Robinsons studie Head Injuries and Helmet Laws in Australia and New Zealand (PDF)
Senast ändrad 9 juni 2010 15:42
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Några fler bilder.


Barnbefolkningen har varit stabil över tid, och kan inte förklara varför cyklingen halverats. Jag har delat befolkningen i åldern 6-15 med 200 för att få plats med kurvorna med samma vänsterskala. Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988-2009 samt SCB: Sveriges folkmängd (i ettårsklasser) 1860-2009


Dagis i Göteborg. Källa Eniro Kartor. Även om man har barnen på olika dagis så behöver man inte skjutsa dem i bil. Cyklar man sex kilometer till jobbet så cyklar man förbi ett antal dagis.
Senast ändrad 14 september 2010 10:21
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
I sitt svar säger Jörgen Larsson på VTI "Speciellt riskfyllt blir det om man bara jämför med startåret 1988, som hade väldigt många grundskole-observationer." Men det är som sagt minskningar på 35-40% även om man bortser från 1988. Dessutom är det just i slutet av åttiotalet som hjälmkampanjerna började, och därför är det de första åren som är minst påverkade av hjälmkampanjer.


Källa VTI: Cykelhjälmsanvändning i Sverige 1988–2002. Resultat från VTI:s observationsstudie år 2002
Senast ändrad 11 juni 2010 15:25

 > Infrastruktur
 > Cykling
Lite mer om cykelhjälmar

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.