Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Valfrågor

Sida 1 av 2
12>
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
I september är det val och då måste vi naturligtvis göra en valspecial.

Låt oss ta reda på hur yimbyistiska våra lokala partier och partiföreträdare är. Vi skickar en enkät med ett mindre antal frågor om stadsbyggnad till de som står på listorna och till partierna centralt så att den som vill rösta fram en bättre stadsplanering vet vem som ska kryssas.

Men vilka frågor ska vi ställa? Ös på med frågor här så väljer vi ut fem stycken.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Här är några frågor som kommit via epost:

- Behöver Göteborg en stadsarkitekt?

- Vad är Din vision om hur och vad Du vill att Göteborg skall utvecklas till?

- Vad är Göteborgs styrkor när det gäller vår stadsbyggnad/identitet?

- Hur tror Du att Göteborg uppfattas i omvärlden nu och hur vill Du att detta skall ändras i framtiden?

- Hur vill Du åtgärda bostadsbristen i Göteborg?

- Vad har gått fel med stadsplaneringen i Göteborg, och vad behövs för att rätta till detta problem?

- Vad prioriterar Du som det absolut viktigaste att just just nu för Göteborg?

- Hur skall Göteborg återfå sitt självförtroende?

- Känner Du till Yimby Göteborg och i så fall hur ofta läser Du inläggen i debatten på www.gbg.yimby.se?

Keep'em coming!
__________________
A house is not only a machine for living in
Matthias H.
668 Inlägg
Ort: Kungsbacka, Gick med: Juni 2008
Kanske vi ska var lite tuffare, känner dom inte till oss är det synnerligen dåligt tycker jag. Vi kanske skulle erbjuda oss att hjälpa till? För SBK t ex har ju så förtvivlat svårt att sparka sig loss ifrån sin roll och (fel-)tänk.
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ matthias: Nu brainstormar vi, det finns inga dumma frågor.
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Olof Antonson
466 Inlägg
Ort: Göteborg (Kålltorp), Gick med: Maj 2009
- Hur ser du på begreppet blandstad, vad betyder det för dig?

- Vad är Hisingens roll i framtidens Göteborg?
Peter B
37 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2008
- Hur kan vi öka Göteborgs attraktivitet och få staden att växa snabbare?

- Vad skulle kunna vara ett arkitektoniskt och stadsbyggnadsmässigt signum för Göteborg, som gör staden unik och attraktiv - även på ett internationellt plan - för besökare och invånare?

- Skulle en ikonbyggnad i Göteborg vara önskvärt? Vad skulle det kunna vara, och var skulle den kunna placeras?

- Hur ställer Du Dig till höga hus i Göteborg, och var skulle uppförandet av sådana eventuellt kunna vara lämpligt?

- Hur bör Heden användas i framtiden? Bör platsen bebyggas, och i så fall hur?

- Hur kan vi öka kollektivtrafikens attraktivitet, så att kommunens mål om en grov fördubbling av trafikandelen (till 40%) kan gå i uppfyllelse? Är dagens spårvagnssystem tillräckligt, eller behöver Göteborg någon sorts stadsbana?

- Håller Du med Yimby Gbg om att den moderna exploateringen av Norra Älvstranden hittills är ett misslyckande? Ur vilken aspekt i så fall, och vad är det för konkret(a) fel på bebyggelsen?

- Vilka externa/utåtriktade infrastrukturprojekt och kommunikationer (järnväg, väg, flygtrafik, etc.) är viktigast för stadens och regionens fortsatta utveckling?

- De flesta menar ju att den täta blandstaden är den stadsbyggnadstypologi som har objektivt flest fördelar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Bör vi försöka konvertera stadsområden i Göteborg som uppenbarligen ej är tät blandstad (som t.ex. funkisområdena i Guldheden, Tynnered eller Bergsjön)? Eller bör dessa för alltid bevaras i nuvarande form som ett ideologiskt monument, och därmed följa den ursprungliga stadsplanerarens vilja?

- Finns det enligt Dig något samband mellan s.k. problemområden och dess läge, infrastruktur, arkitektur, urbanitet och antal funktioner? Eller är uppkomsten av dessa områden enbart ett utslag av demografin och skulle teoretiskt kunna uppstå var som helst i Göteborg, exempelvis i Vasastaden?
Senast ändrad 19 juli 2010 23:45
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Vad anser du om öppningsbara lågbroar över älven?

Hur ser du på biltrafiken i Göteborg? Bör den öka eller minska?

Hur ser du på en viadukt för biltrafik över centralstationen? Behövs den ja/nej, varför?

Anser du att Göteborg behöver mer enfunktionella husipark eller mer multifunktions- slutna kvarter med lokaler i gatuplan?

Cyklar du lika mycket som Anneli Hulthén?
Profilbild
Hannes Johansson
249 Inlägg
Ort: Göteborg (Lindholmen), Gick med: Februari 2009
Eftersom det är politiker vi har att göra med här så bör vi minimera deras chanser att snacka utan att egentligen säga någonting ;) Nej, skämt åsido, men det kan nog vara bra att spetsa till frågorna lite så att man tvingar fram konkreta förslag.

- Många arkitekter och stadsplanerare säger att PBL ofta står i vägen för en önskvärd stadsbyggnad. Tycker du att PBL behöver förändras för att underlätta stadsbyggandet och i så fall hur, rent konkret?

- Tycker du att p-normen behöver avskaffas eller förändras?
Jesper Hallén
348 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2012
Massa grymma frågor! jag tycker att de viktigaste frågorna är

HUR löser vi bostadsbristen i Göteborg?
NÄR bygger vi lågbroar över Göta älv?
HUR ökar vi Göteborgs attraktivitet och får staden att växa snabbare?
VAD betyder begreppet blandstad för dig?
HUR ska Göteborg återfå sitt självförtroende?

sen gillar jag såklart Olofs om vad som är Hisingens roll i framtidens Göteborg


Förresten i fjol gjorde vi en valspeciel inför EU-valet där vi ställde några liknande frågor till politikerna, dessa blev svaren: http://gbg.yimby.se/2009/06/europaparlamentsval-2..
Senast ändrad 20 juli 2010 11:40
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Hannes Johansson skrev:

- Tycker du att p-normen behöver avskaffas eller förändras?


Jättebra! Jag tycker man kan spetsa till ytterligare. "Tycker du att en miniminivå av bilparkering ska vara ett krav för bygglov?"
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Med tanke på hur mycket Hisingen historiskt har negligerats så gillar jag den frågan också. En fråga som knyter an till frågan om Hisingen är "Vad innebär visionen om den centrala älvstaden för dig?"

Sen tror jag det är bra om vi får med nån (person)transportfråga också. "Hur anser du att människor bör transportera sig i staden och hur når vi dit?" En fråga som torde locka fram åsikter kring politikernas prioriteringar av olika transportslag, vilka vill bygga ut kollektivtrafiken, vem vill satsa på cyklism et cetera.

Sen kanske någon fråga om var och hur dom bor och varför dom föredrar att bo så kunde vara på sin plats. Trist dock om det visar sig att skattebetalarna gemensamt har rustat politikernas bakgård och samtidigt missunnat majoritetens områden motsvarande rustning. En liten hypotes bara...

Edit. Bra initiativ med en valspecial.
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"

Senast ändrad 20 juli 2010 13:54
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
OK. Jag har försökt koka ned det till sex frågor:

1. Det råder en stor bostadsbrist i Göteborg. Trots detta byggs det för lite och för dyrt. Hur tycker ni att vi ska åtgärda bostadsbristen i Göteborg?

2. Göteborg är en delad stad. De socioekonomiska skillnaderna mellan nordost och sydväst är enorma. Hur tycker ni att vi ska minska den ekonomiska och etniska segregationen?

3. Kommunen har en parkeringsnorm som kräver ett visst antal p-platser vid nybyggen. Tycker ni att en miniminivå av bilparkering ska vara ett krav för bygglov och ska den miniminivån ligga över genomsnittligt bilinnehav i området?

4. Göteborg är en växande storstad. Biltrafiken har ökat mycket kraftigt sedan början av 1960-talet medan kollektivtrafikresandet nästan stått still. Hur tycker ni att fördelningen mellan olika trafikslag ska utvecklas i framtiden?


Källa: Miljörapport 2009

5. I översiktsplanen sägs att alla stadsdelar ska bli mer av "blandstad". Vad betyder begreppet "blandstad" för er?

6. Hur tycker ni att vi ska stärka Göteborgs attraktivitet och självförtroende?


Ska vi köra på dem?
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 27 januari 2013 22:47
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Vi ska kanske begränsa oss till de åtta partierna i kommunfullmäktige, att skicka ut till alla som står på valbar plats blir nog lite over the top.

Men man kan ju göra en kortare enkät, där kandidaterna får kryssa 1-5 om de håller med om olika påståenden. Så kan man göra en Yimby-rankning...

Vilka påståenden ska vi ha med?
Typ:
- Jag vill se fler stadskvarter med lokaler i gatuplan istället för utspridda husipark-enklaver.
__________________
A house is not only a machine for living in

Senast ändrad 4 augusti 2010 09:42
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
- Bygg fler täta stadskvarter med lokaler i gatuplan istället för utspridda och glesa bostadsenklaver.

- Bygg fler höghus som ligger direkt mot gatan och har lokaler i bottenvåningen istället för isolerade kontorslådor.

- Låt de boende bestämma hur många parkeringsplatser de behöver istället för att tvinga dem att subventionera ett visst antal p-platser.

- Bygg många fler lågbroar över älven för alla olika trafikslag istället för några få tunnlar eller högbroar för enstaka trafikslag.

Några fler?
__________________
A house is not only a machine for living in
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
@Johannes: Ditt urval av 6 frågor ser bra ut imo.

Enkäten blir utöver dom sex frågorna eller?
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
@ niklas s: Ja, det är ju flera hundra som står på valbar plats så det blir ohanterligt med långa svar från allihop. Men man kan eposta ut en 1-5-enkät och sammansställa en lista på vilka kandidater som är mest yimby.
__________________
A house is not only a machine for living in
Niklas S
203 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2009
Johannes Åsberg skrev:

@ niklas s: Ja, det är ju flera hundra som står på valbar plats så det blir ohanterligt med långa svar från allihop. Men man kan eposta ut en 1-5-enkät och sammansställa en lista på vilka kandidater som är mest yimby.


Ok nu förstår jag. Tycker att det låter vettigt med enkäten isf.
__________________
"The most terrifying thing is to accept a building completely"
"Evil is knowing better, but willingly build worse"
Profilbild
Erik Sandblom
310 Inlägg
, Gick med: Juli 2009
Profilbild
Håkan Cullberg
29 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: November 2009
Bra frågor Johannes! kör med detta! skall bli spännande att se svaren
Profilbild
Tobias Axelsson
177 Inlägg
Ort: Göteborg (Kortedala), Gick med: Juni 2010
Försök att undvika att få frågorna värdeladdade och vinklade till Yimbys fördel, utan presentera alternativen så neutralt som möjligt. Enkäten handlar ju inte om att få över politiker till Yimbys ståndpunkt (för det finns bättre och mer utförliga dokument), utan att belysa politikernas rådande åsikt.

Exempel: "Levande och integrerad blandstad är bättre än grå, segregerad ABC-stad!"
Klart att alla instämmer, även om man är av åsikten att folk bor bäst i renodlade bostadsområden och kan argumentera för det om möjlighet ges.

Tänk också på att inte ge alternativen 1-5, för då kryssar alla 3:or

Sifferbetyg är svårt att värdera, så bättre med alternativ t.ex. enligt modellen "Instämmer helt, instämmer till stor del, instämmer delvis, instämmer inte alls" om man vill undvika möjligheten att kryssa mitten.

Vill man komma åt de svarandes osäkerhet eller okunskap i frågorna kan man ta med ett mittenalternativ: "Instämmer helt, instämmer delvis, instämmer inte" samt alternativet "vet ej".
Sida 1 av 2
12>

 > Allmänt
Valfrågor

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.