Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Cykling

Framtidens stomcykelnät

Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Ett väl fungerande cykelnät är viktigt därför att cykeln är det mest miljövänliga och hållbara sättet att ta sig fram på. Att cykeln får en framskjuten roll i planeringen är nödvändigt om vi ska klara de utmaningar framtiden för med sig. Jag har börjat skissa lite på hur man kan skapa ett sammanhängande och väl fungerande stomcykelnät i Göteborg. Jag har försökt använda befintliga cykelstråk så långt som möjligt och utifrån detta försökt skapa naturliga, gena och raka länkar.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Förslag till stomcykelnät, centrum


Standarden på nätet ska vara hög. Cykelvägarna bör vara välseparerade och medge hastigheter upp till 45 km/h, exklusive Avenyn som blir ca 25-30km/h. Två cyklar i bredd bör medges i varje fil, kurvor och dyl måste utformas så att även breda lastcyklar kan använda infrastrukturen.
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Bra initiativ, men varför är inte cykelbanan västerut norr om Oscarsleden med, samt motsvarande cykelled mot nordost som går längs med Gullbergs Strandgata och Marieholmsgatan?
Profilbild
Hans H
193 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2009
För att kunna köra i 45 kmh utan en väldans massa gasande och bromsande så måste cykelvägen ha nästan bilvägstandard, vilket absolut borde gå att få till här och var, men det kan inte vara en normal hastighet på väldigt många av cykelvägarna genom stan.
Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Tycker även att cykelstråket längs Nya Allén-Första Långgatan bör vara med. Likaledes Skånegatan nertill Korsvägen. Södra Vägen är lämpligare än Avenyn som cykelstråk. Haga Nygata är så populär bland fotgängare (plus att den är skyltad gångfartsgata) så den håller jag med inte platsar som huvudgata för cykling (även om den varit listad som det tidigare). Jag tycker dock Pilgatan-Frigångsgatan-Fjärde Långgatan är ett lämpligare stråk, eftersom den ligger längre från Allén-Första Långgatan och vi slipper konflikten med uteserveringar på Järntorget. Kopplingen för cyklister mellan Pilgatan och Frigångsgatan borde i så fall förbättras.

Göteborgs gatunät har utformats med vissa naturliga huvudstråk. Min tanke är att dessa bör vara huvudstråk också för cyklister. Det ger de genaste förbindelserna, vilket är a och o för cyklister. Att ha separata gator särskilt för cyklister är trafikseparering (som väl yimby inte tycker om, även om det också kan ha fördelar) och det är naturligt att förvänta sig ett lugnare tempo på de mindre/smalare gatorna, varför snabba cyklister kan komma att uppfattas mer störande där.
Senast ändrad 13 mars 2013 20:51
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Nya Allén - Första Långgatan
Nya Allén har jag funderat en hel del omkring. Jag valde bort den mest på grund av röd våg problematik. Också kopplingen i början och slut är svåra. Men efter en andra tankevända omkring det ser jag inte att det är tillräckligt för att exkludera. Den borde varit med.

Skånegatan
Det är en helt missanpassad väg. Röd våg och trafikapparaten utanför Skandinavium. Och dessutom trångt och eländigt. Jag tror tyvärr inte det går att anlägga stomcykelnät längs Skånegatan. Men jag har gärna fel.

Södra Vägen
Bara lervällingen ordnas så är det en naturlig sträckning. Avenyn är med som respons på de senaste idéerna om shared-space-golv. Blir också en god anslutning till Johanneberg.

Haga Nygata
Cykelvägen går längs en parallellgata i skissen just för att undvika fotgängar-paradiset, som bör få vara just ett flanerstråk. Fjärde Lång ger en ganska lustig koppling sen till den tänkta bron med ganska mycket s-kurvor. En av fördelarna med sträckningen är också att man träffar just Järntorget.

Norr om Oscarsleden
Just nu ligger det en hamn ivägen. Jag har valt bort att dra cykelbanor genom områden som staden inte vet vad det ska bli av. Jag tänker att man får lägga till dessa cykelbanor när man bestämt sig att det ska vara stad där. Som det är nu finns väl inte ens några målpunkter egentligen längs den sträckan?

Gullbergs strandgata
Utmärkt idé, jag utelämnade detta för att det i praktiken inte är med på kartan jag ritade på.
John Johansson
129 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: Februari 2013
Johannes Westlund skrev:


Norr om Oscarsleden
Just nu ligger det en hamn ivägen. Jag har valt bort att dra cykelbanor genom områden som staden inte vet vad det ska bli av. Jag tänker att man får lägga till dessa cykelbanor när man bestämt sig att det ska vara stad där. Som det är nu finns väl inte ens några målpunkter egentligen längs den sträckan?


Fast cykelbanan finns ju redan och det är den bästa cykelvägen mellan centrum och de västra stadsdelarna. Visst kommer den antagligen dras något annorlunda när norra Masthugget bebyggs men det kommer vara en fortsatt viktig led. Det som gör den här dragningen så tilltalande är att den är så platt. Man undviker helt Stigbergshöjden och om man bara kunde få en tunn remsa av Majnabbehamnen så hade man helt kunnat undvika Gråberget. Det kanske inte är så mycket målpunkter precis på den här vägen men för alla i Majorna och Älvsborg är det här bästa vägen in till stan och jag har svårt att se hur den ska kunna ersättas. Dessutom kommer det antagligen bli fler målpunkter utmed den om Oscarsleden grävs ner och älvstranden bebyggs.

Johannes Westlund skrev:


Gullbergs strandgata
Utmärkt idé, jag utelämnade detta för att det i praktiken inte är med på kartan jag ritade på.


Nej visserligen, men anslutningen till den kan ritas ut, helst som en fortsättning på cykelvägen utanför operan. Jag vill se ett kontinuerligt cykelstråk utmed älven.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Norr om Oskarsleden
Ja, nu ser jag den. Jag hade ingen aning om dess existens. Det säger en hel del om hur väl informationen om cykelbanors dragningar (inte) fungerar. Den leden ska absolut med.
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Uppdaterad karta. Och jag inser redan nu att jag glömde Södra vägen, som skulle varit med också.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Version 2

Senast ändrad 13 mars 2013 23:27

 > Infrastruktur
 > Cykling
Framtidens stomcykelnät

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.