Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Städer

Siktlinjer via stadsgator

Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
I stadsbyggnadsprojekt talas det ofta om siktlinjer. Det handlar då ofta om vyer från bostäder. Eller siktlinjer från och över öppna områden mot siluetter av (stads)bebyggelse eller naturliga formationer.

Här skulle jag specifikt vilja föra fram möjligheten till siktlinjer via stadsgator. En poäng är förstås att vyn blir allmängods och inte förunnat bostadsinnehavare i rätt lägen. Ökade gatu-utsikter skulle möjligen även minska behovet av fina siktlinjer från alla bostäder.
Göteborg har relativt lite av detta. Det allra mest kända och uppenbara är kanske Avenyn-vyn från Götaplatsen, varifrån man ser innerstan och längre bort Hisingens kullar.
Men Gbg borde kunna erbjuda så många fler fina gatuvyer tack vare sin varierade kupering.
Men inte från någon enda stadsgata går det att se havet!
Och endast från ett fåtal stadsgator syns älven i vår stad.
En trevlig vy över älvdalen ges exempelvis från Paradisgatan i övre Masthugget. Men dit hittar inga andra än Kålle å Ada och knappt de.

Inspiration från Lissabon och Edinburgh, som erbjuder ett flertal sköna vyer från gatunivå mitt inne stan. Kullarna i dessa städer är ungefär lika höga som de vi har i Götet.
Vyn från platsen Marques Pombal drygt 2 km från Rio Tejo i Lissabon.


Från Royal Mile ca 4 km från Nordsjöns kust i Edinburgh.


Vad kan då göras i Gbg?
Möjligheterna begränsas av den redan byggda staden.
Men det finns funderingar om vad som kan göras, återkommer till det!
Har ni tankar/förslag så skriv.
Senast ändrad 18 mars 2014 23:06
Profilbild
Patrik Höstmad
682 Inlägg
Ort: Gothenburg, Gick med: April 2012
Hans, Bra uppslag! Jag har varit på både dessa platser och det är magnifikt.

I förlängningen av Nordhemsgatan ser man Stenas parkerade katamaran. Från Vegagatans krön ser man de ordinarie Stenabåtarna. Det ger en viss känsla av kontakt med vattnet även om man inte ser det. Från Fjällgatans krön kan man få lite utsikt över stan österut. Från Masthuggstorget går det att få en liten skymt av vattnet i älven. Här finns en stor potential att utnyttja om Stena flyttar på sig och Oscarsleden grävs ner.
__________________
Do your neighbour clones approve?
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Området mellan Första Långgatan och Göta Älv fram till Klippan är vad vi kallar Södra Älvstranden. Nu är detta område inte särskilt attraktivt men när det planeras bör siktlinjerna tas i betraktande. Om Oskarsleden sänks eller byggs över kan Nordhemsgatan och Wermlandsgatan få fin utsikt mot Göta Älv. Även Bangatan som löper mot älven och gatorna norrut från Karl Johansgatan. Bör studeras närmare innan man sätter igång med planering av området.
Profilbild
Hans Jörgensen
409 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: December 2008
Krister och Patrik, håller med er där.

En karta som visar de nuvarande (purpur) och potentiella (blå) gatorna med siktlinjer ut över älvendalen eller -mynningen (streckade linjer).
Det kan nog finnas fler.

Till exempel: Molinsgatan (ungefär parallell med Aschebergsgatan) har chans att ge en siktlinje uppifrån Landala ut över innerstan och möjligen också älvdalen.
Men det skulle kräva viss rensning i Vasaparken. En idé är att så att säga förlänga Molinsgatan norrut genom Vasaparken, åtminstone i form av ett öppet stråk, och kanske också jämna till marken där (genom att ta udden av en bergknalle).
Det skulle för övrigt ge ett nytt genare stråk mellan Vasaplatsen och Gibraltargatan.

Det finns fler ställen där träd & buskrensning skulle göra underverk, till exempel Dahlströmsgatans krön på Norra Godhemsberget. Där finns en potentiell utsikt om bara slyn kunde tas bort. Det finns fler liknande exempel.

På Hisingssidan har området kring Inlandsgatan stora möjligheter, genom räta ut den gatan och givetvis stadsbebygga omkring, kan det ge en siktlinje från Gropegård i riktning mot Masthuggskyrkan. Hela området mellan Inlandsgatan och Lundbyleden är för övrigt en faschinerande blandning av rester av lant-hisingen och storindustri, egentligen beläget i centrala Göteborg, med oerhört intressanta möjligheter till förtätning. Vi borde ha stadsvandring där!

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.


Senast ändrad 22 mars 2014 09:52
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Vill påminna om en artikel gällande siktlinjer via stadsgator. Bör tas med i planeringen av Södra Älvstranden.

 > Städer
Siktlinjer via stadsgator

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee