Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Danvikslösen

Staffan Söderhäll
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2008
Saknar en tråd om detta. Det börjar dra ihop sig till beslut i både Stockholm, Nacka (och SL). Dags att gräva startgropar?
Joel Wennström
13 Inlägg
Ort: Stockholm (Norra Djurgården), Gick med: September 2008
Brukar kolla lite extra vid lugnets trafikplats på morgnarna, när jag åker förbi med bussen. Har sett att de börjat spränga där. Dock vet jag inte om det är förberedelser för Danvikslösen eller om Henriksdals reningsverk tänker flytta in fler verksamheter in i berget?
Senast ändrad 31 december 2008 00:27
Staffan Söderhäll
43 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2008
Det senare tror jag eftersom några detaljplaner inte är spikade ännu.

 > Infrastruktur
Danvikslösen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee