Utskrift från gbg.yimby.se
....

 > Allmänt

Welthauptstadt Germania vs. Berlin

Carl S.
1 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: December 2022
Jag undrar ifall det finns någon här, som vet hur man kan få tag i en skalenlig karta över det en gång (av A. Hitler och Albert Speer) planerade (Welthauptstadt) Germania (= Berlin)?

Kartan skall vara i någon skala, där man kan jämföra den mot en karta i samma dito över Berlin, eller vilken annan stad som helst.
Gärna även annan info om vad för slags byggnader som blivit tvungna att rivas respektive tänkta att uppföras runtom i Germanias centrala delar.

På wikipedia finns iofs en karta (om man söker på "Germania"), men bilden är för liten och översiktlig för att kunna läsa ut något mer detaljerat av.

Så kanske någon här kan ge närmare upplysningar kring detta? Gärna även annan, närmare info kring hur deras "nazistiska arkitektur" som helhet var tänkt att ta sig uttryck.

ps: ett + om en sådan karta även innehåller uppgifter kring hur Berlins/Germanias tunnelbanenät - såväl redan befintliga linjer, som tillkommande sådana, skulle löpt.
Senast ändrad 6 juli 2023 11:59

 > Allmänt
Welthauptstadt Germania vs. Berlin

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.