Utskrift från gbg.yimby.se
....

Levande stad att gå & cykla i

Miljöpartiet i Stockholm anordnar ett seminarium om hur vi skapar den gång- och cykelvänliga staden.

Program:

13.00. Emilia Hagberg, gruppledare MP Stockholms stad hälsar alla välkomna

13.10-14.00. "Att skapa levande stadsmiljöer". David Sim från Gehl Architects. Gehl Architects är världsberömda för sitt arbeta med att utforma levande stadsmiljöer världen över.

14.00-14.30 "Bilstaden, en historisk resumé över hur staden blev bilanpassad", Per Lundin forskare på KTH som disputerat med avhandlingen "bilsamhället".

14.30-15.10 "Shared Space, Trafikrum för alla", Sari Wallberg, konsult på Tyréns och en av landets främsta experter på trafikplanering där olika trafikslag samsas.

15.10-15.40 Mingel och ekosnacks.

15.40-16.10 Cykelstad Stockholm. Hur får vi cyklingen att bli en naturlig del av staden? Cyklandet har ökat med 75% de senaste åren, trots detta saknas resurser för cykling. Krister Isaksson, ledande cykelexpert på trafikkontoret Stockholm berättar vad som behövs för att skapa en cykelstad.

16.10-17.00 Paneldebatt och sammanfattning.

Sista anmälningsdag 20 maj till mp@stadshuset.stockholm.se.
Seminariet kostar 300 kr för dem som inte är medlemmar i miljöpartiet, 100 kr för medlemmar.

Begränsat antal platser.

Seminarieprogram (PDF)

Datum och tid: 26 Maj 2009 13:00 - 17:00
Plats: Kulturhuset, studio tre, våning 3
Ort: Stockholm
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert