Utskrift från gbg.yimby.se
....

Hotell och p-hus vid Lindholmshamnen

Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 25 augusti 2009. Handlingarna finns längst ner.

Vy av hotellet och torget från sydväst.


Utställning – detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till utställningshandlingar för detaljplan för Hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av hotell och parkeringshus med butikslokaler och/eller bilserviceanläggning samt en konferenshall. Förslaget innehåller även en konferenshall, handel i bottenplan på parkeringshuset och allmän plats i form av lokalgata, torgytor och parkmark. Delar av följande fastigheter ska utnyttjas för allmän plats och i förekommande fall lösas in av kommunen: Lindholmen 6:5.

Stadsdel: Lindholmen
Stadsdelsnämnd: Lundby

Hur långt har planprojektet nått?

Just nu befinner sig planen i utställningsskedet för detaljplan. Detta innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 25 augusti 2009 via brev eller e-post, se nedan.

Den som inte senast under utställningstiden framför skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 17 juni– 25 augusti 2009 och visas på följande platser:

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
- Älvstrandens bibliotek, Diagonalen 6 
- Lundby stadsdelshus, Wieselgrensgatan 11 
- Älvrummet, Kanaltorget 1

Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt norr,
Anders Svensson, tfn 031-368 16 96 eller
Madelene Hammarberg, 031-368 17 91.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se senast den 25 augusti 2009.


Datum och tid: 25 Augusti 2009
Plats: SBK
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee