Utskrift från gbg.yimby.se
....

Bostäder vid Egnahemsvägen

Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 13 oktober 2009. Handlingarna finns längst ner.

Gatuperspektiv från söder som visar en första idéskiss

 

Samråd - detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat samrådshandlingar för detaljplan för Bostäder vid Egnahemsvägen.

Syfte: Efterfrågan på bostäder är stor i Göteborgs inner – och mellanstad och det är viktigt att hitta lämpliga lägen för att kunna erbjuda fler människor tillgång till staden, vilket i sin tur medverkar till stadens hållbara tillväxt. Därför är det viktigt att dagens befintliga bebyggelse kan kompletteras med ny bebyggelse där det bedöms lämpligt ur ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Även den sociala hållbarheten är i detta sammanhang en viktig aspekt. Därför ska de eventuellt tillkommande bostäderna i största möjliga mån möjliggöra för kvarboende. Med kvarboende menas att man inte ska vara tvungen att flytta om man får nedsatt funktionsförmåga samt att en bostadsanpassning i efterhand undviks.

En ny detaljplan vid Egnahemsvägen kan ge möjlighet att bygga 3 stycken flerbostadshus som innehåller cirka 70 hyreslägenheter.

Stadsdel: Landala
Stadsdelsnämnd: Centrum

Hur långt har planprojektet nått?

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet för detaljplan. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 13 oktober 2009 via brev eller e-post, se nedan.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 2 september – 13 oktober 2009 och visas på följande platser:

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
- Guldhedens bibliotek, Dr Fries Torg 6

Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra intresserade inbjuds till informations- och samrådsmöte tisdagen den 22 september kl 18.00 på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, informationssalen, plan 1.

Upplysningar om förslaget lämnas av distrikt söder,
Malin Häggdahl, tfn 031-368 15 12 eller
Åsa Askergren, tfn 031-368 18 28

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se senast den 13 oktober 2009.

 

 

 

Datum och tid: 13 Oktober 2009
Plats: Egnahemsvägen
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.