Utskrift från gbg.yimby.se
....

Detaljplan för Centrum och bostäder vid Opaltorget

Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 15 december 2009. Handlingarna finns längst ner.

Flygbild över området. Foto: Stadsbyggnadskontoret

 

Samråd – detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har på uppdrag av byggnadsnämnden upprättat förslag till samrådshandlingar för detaljplan för Detaljplan för Centrum och bostäder vid Opaltorget.

Ett nytt torgkvarter med innehåll som butiker, stadsdelsservice, kontor, bostäder mm föreslås byggas nära buss- och spårvagnshållplatserna som samlas intill varandra. En ny lokalgata och en cykelbana föreslås binda samman Smaragdgatan med Opalgatan och på så sätt göra torget mer tillgängligt och synligt. Ca 400 nya bostäder föreslås i terrasshus, höghus och kvartershus i omgivningarna kring torget och Kastanjeallén.

Stadsdel: Önnered
Stadsdelsnämnd: Tynnered

Hur långt har planprojektet nått?

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet för detaljplan. Detta innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 15 december 2009 via brev eller e-post, se nedan.

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 4 november – 15 december 2009 och visas på:

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
- Frölunda kulturhus, biblioteket, Valthornsgatan  
- Tynnered Stadsdelsförvaltning, Trollbärsv.18

Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra intresserade inbjuds till informations- och samrådsmöte måndag den 16 november kl 18.00 samt måndag den 7 december kl 18.00 båda i Kannebäcksskolan.

Upplysningar om förslaget lämnas av:
Malin Häggdahl, 031-368 15 12
Birgitta Lööf, 031-368 16 81 eller
Göran Berg, Norconsult 031-50 71 17.

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se senast den 15 december 2009.

 

Datum och tid: 15 December 2009
Plats: SBK
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan