Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvibergs Ängar - samråd

Gestaltningsskiss

Sista dag att lämna skriftliga synpunkter är den 2 februari 2010. Handlingarna finns längst ner.

Samråd – detaljplan

Planområdet ligger mellan Kvibergs kaserner och Säveån. Planförslaget innebär att ca 400 lägenheter och 4000 kvm verksamhetslokaler kan byggas. Bostäderna utgörs av radhus i 2-3 våningar, 4-vånings lamellhus samt punkthus i 6 våningar. Förslaget syftar också till att bevara naturområdet längs Säveån och Kvibergsbäcken samt kulturmiljön kring Kvibergsnäs landeri.

Stadsdel: Kviberg
Stadsdelsnämnd: Kortedala

Hur långt har planprojektet nått?

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet för detaljplan. Detta innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Lämna dina synpunkter senast den 2 februari 2010 via brev eller e-post, se nedan.

Planförslaget är ute på samråd under tiden 9 december 2009 – 2 februari 2010 och visas på:

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20,
- Gamlestadens bibliotek, Brahegatan 11

Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och andra intresserade inbjuds till Öppet Hus onsdagen den 13 januari kl 17.00-19.00 vid Gamlestadens bibliotek, Brahegatan 11, då kommer representanter från fastighets-, trafik- och stadsbyggnadskontoret samt fastighetsägarna att finnas tillgängliga för att svara på frågor

Information om förslaget lämnas av:
Christer Persson 031 368 18 56 eller
Birgitta Alm 031-368 16 70

Skriftliga synpunkter på förslaget tas emot av Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post: sbk@sbk.goteborg.se senast den 2 februari 2010.

Samrådshandling (2,6 Mb)
Kartor (4,4 Mb)
Gestaltningsprogram del 1 (6,1 Mb)
Gestaltningsprogram del 2 (4,5 Mb)

Datum och tid: 2 Februari 2010
Plats: SBK
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee