Utskrift från gbg.yimby.se
....

Hur viktig är den biologiska mångfalden för staden?

OBS! 17.00-18.00 Inledande exkursion i Slottsskogen och Botaniska Trädgården för den som önskar.

Samling kl 17.00 vid Säldammen, Slottsskogen. Exkursionen avslutas vid Botanhuset.

18:15-18:30 Hur vill allmänheten att skogar för rekreation skall se ut? Doc Bengt Gunnarsson


18:15-18:30 Skötsel av tätortsnära skogar som gynnar fågellivet Doktorand Erik Heyman

18:30 -18:45 Döda träd i stadsmiljön - ska de bara städas bort?Fil dr Thomas Appelqvist

Tema: För ändring Boende & Staden
Lokal: Botanhuset, Institutionen för växt - och miljövetenskaper
Adress: Carl Skottsbergs gata 22B, till höger om Botaniska trädgårdens huvudentré
Tid: 2010-04-21, 18:15 - 19:00

Plats: Carl Skottsbergs gata 22B
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert