Utskrift från gbg.yimby.se
....

Hur vill göteborgspolitikerna se staden utvecklas?

Centrum för Byggnadskultur och Göteborgs Stadsmuseum inbjuder till samtal om stadsbyggnad inför valet.


Göteborg växer! Vi blir fler och fler som ska bo, resa och uttrycka vår åsikt. Segregationen mellan stadens stadsdelar är fortsatt hög. I takt med den växande staden ändras dess karaktär. Hur förhåller sig de politiska partierna till utvecklingen av stadsmiljön och vad vill man med framtiden?

Deltagare: Kjell Björklund (fp)
                Jan Hallberg (m)
                Martin Hellström (kd)
                Martin Joneskär (mp)
                Lena Malm (s)
                Margot Perlitz Ottosson (v)

Moderator: Kerstin Elias, Mistra urban futures

Tid: Onsdagen den 14 april kl 18
Plats: Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Begränsade platser
Ordinarie museiinträde

Plats: Stadsmuseet
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert