Utskrift från gbg.yimby.se
....

Framtidens stadsmiljöer - för vem och på vilka villkor?

En hållbar stadsutveckling kräver delaktiga medborgare, kunskap och en kritisk debatt om vad staden är och bör vara. Men hur går vi från vision till verklighet? Vilka olika perspektiv och intressen finns det? Hur samordnad är stadsutvecklingsprocessen och hur samordnad kan och bör den vara? I seminariet medverkar forskare, praktiker och beslutsfattare som är involverade i stadens utveckling.

När: Torsdag 22 april kl 15-17
Var: Stadsmuseet, Wallenstamsalen
Moderator: Kerstin Elias, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Arrangörer: Forskningsrådet Formas och Mistra Urban Futures

Seminariet är kostnadsfritt och kräver ingen anmälan. Det är en del av vetenskapsfestivalens öppna program. Vid ytterligare frågor kontakta kerstin.elias@grkom.se

PROGRAM
Introduktion
Henriette Söderberg, tf vice Centrumledare för Mistra Urban Futures
Samordning: erfarenheter och förutsättningar
Hur är och har stadsutvecklingsprocessen varit i termer av samordning? Hur ser förutsättningarna för samordning över sektors- och organisationsgränser ut?
Lars Berggrund, Banverket
Ylva Noren-Bretzer, GU Förvaltningsskolan

Samordnade och kritiska medborgare?
Var finns medborgarna i det här? Hur kan man påverka stadsutvecklingen utanför de offentliga organisationerna och de representativa demokratiska systemen? Vilken roll kan folkrörelser spela för att samordna medborgarintressen och bedriva en konstruktiv stadsutvecklingsdebatt?
Johannes Åsberg, Medlem i Yimby
Gustav Sjöblom, Ordf. i Göteborgs naturskyddsförening

Konsensus kontra kritik
Hur borde det vara? Vilka risker finns med allt för stark styrning och samordning i tidiga skeden? Utarmar vi stadsutvecklingsdebatten genom att för tidigt söka konsensus?
Rune Elofsson, Arkitekt
Moa Tunström, KTH avdelningen för urbana och regionala studier

Fortsatt diskussion…


Tema: För ändring Boende & Staden
Lokal: Stadsmuseet, Wallenstamsalen
Adress: Norra Hamngatan 12
Tid: 2010-04-22, 15:00 - 17:00

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6716 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Februari 10:19 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert