Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadens stress och harmoni

Naturen har en läkande kraft och är ett viktigt inslag i den stressade människans vardag. Samtidigt bor majoriteten av jordens befolkning i städer. Hur påverkas människan av stadens höga tempo? Var finns den avstressande miljön i en stad? Vad kan staden göra för människans välbefinnande?Prof Patrik Grahn, Landskapsarkitekturens miljöpsykologi.Prof Peter Währborg, Beteendemedicin och stressforskare.Thérèse Kristiansson, konstnär och arkitekt från konstprojektet The New Beauty Council, NBC.Samtalet leds av prof Gunnar Bjursell, Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet och initiativtagare till Vetenskapsfestivalen.Arrangeras i samarbete med Centrum för Kultur & Hälsa, Göteborgs universitet.

Tema: För ändring Boende & Staden
Lokal: Stadsmuseet, Wallenstamsalen
Adress: Norra Hamngatan 12
Tid: 2010-04-22, 17:30 - 18:30

Plats: Stadsmuseet, Wallenstamsalen
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert