Utskrift från gbg.yimby.se
....

Stadscykling Fässbergsdalen

Vi testar ett nytt koncept för att utforska staden. På lördag 29 maj 14:00 samlas vi på cykel på Linnéplatsen och cyklar sedan ner till Sisjön och Fässbergsdalen för att samla intryck.

Det ligger ett förslag till Fördjupad Översiktsplan för området (vilket kan behövas) och vi ska naturligtvis se till att det blir så bra som möjligt. Läs mer nedan...

Stadsbyggnadskontoret i Mölndals respektive Göteborgs Stad har gemensamt upprättat strategier för markanvändning, infrastruktur och miljö för Fässbergsdalen. Planen ska fungera som en integrerad del i respektive kommuns översiktsplan.

Söderleden österut från Sisjömotet. <br/>Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Söderleden österut från Sisjömotet.
Flygfoto: Stadsbyggnadskontoret

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Förslaget visas på följande platser

- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
- Frölunda Kulturhus, biblioteket, Valthornsgatan
- Mölndals stadshus entréhall, Göteborgsvägen 11-17
- Mölndals stadsbibliotek, Göteborgsvägen 19-21

Datum och tid: 29 Maj 2010 14:00 - 16:00
Plats: Linnéplatsen
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.