Utskrift från gbg.yimby.se
....

Samrådsmöte Amiralitetsgatan

Planen möjliggör ett nytt hus med ca 40 lägenheter samt handel och kontor i bottenvåningen mot Amiralitetsgatan. Planens formella namn: Bostäder och handel vid Amiralitetsgatan

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget. Förslaget visas på följande platser
- Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
- Majornas bibliotek, Chapmans Torg 5

Alla intresserade inbjuds till samråds och informationsmöte tisdagen den 25 maj kl 18.00 i Karl Johansskolans aula, Amiralitetsgatan 22

Synpunkter lämnas senast 2010-06-22.

Illustration: Urban Hofvenschiöld på Hofvenschiöld Arkitekter

 

Datum och tid: 25 Maj 2010 18:00 - 20:00
Plats: Karl Johansskolans aula, Amiralitetsgatan 22
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee