Utskrift från gbg.yimby.se
....

Liten i storstan

Liten i storstan på facebook

Skolhusgruppen västra Sverige inbjuder sina medlemmar och andra intresserade till en temakväll om barnperspektivet i den urbana fysiska planeringen.

Under kvällen kommer vår panel att diskutera hur den täta storstaden kan bli mer barnvänlig och om det behöver finnas en motsättning mellan en pulserande stad och barnens plats i den. Hur kan man planera Göteborg bättre stadsmässigt för barn och går det att integrera lek i staden igen?

Deltagare:
Björn Falllström - Ordförande, Föreningen för samhällsplanering
Martin Joneskär - Byggnadsnämnden (MP)
Ulrika Lundquist - Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Liv Sonntag - Landskapsarkitekt, Park & Naturförvaltningen
Johannes Åsberg - Samordnare, Yimby

Moderator:
Ann-Louise Pettersson - Skolhusgruppen västra Sverige

Datum och tid: 19 Maj 2010 17:30 - 19:00
Plats: Älvrummet
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee