Utskrift från gbg.yimby.se
....

Befolka staden!

Salsakurser ska göra att otrygga delar av Göteborg befolkas så att folk känner sig trygga där. Därför bjuder Göteborgs S-studenter in allmänheten till tre tillfällen för salsakurser i olika delar av staden.

Flera platser i Göteborg är i dag folktomma på kvällstid. Platser som Esperantoplatsen, Näckrosdammen och Lindholmspiren är levande på dagarna men när kvällen kommer och folk går hem uppstår ett vakuum, ett tomrum som medför otrygghet och rädsla. Många unga kvinnor i Göteborg är rädda när de vistas ensamma utomhus under kvällstid.

Esperantoplatsen ansluter till Rosenlund och utgör en arena där män köper kvinnor, Näckrosdammen är en passage där få väljer att vistas kvällstid, Lindholmspiren likaså.

Genom att mötas och dansa salsa på annars folktomma platser hoppas vi kunna uppnå en positiv anda, bryta strukturer som skapar otrygghet och bygga upp det Göteborg som vi alla vill leva i – ett jämställt Göteborg!

Esperantoplatsen 11 maj 19.30

Näckrosdammen 18 maj 19:30

Lindholmspiren 25 maj 19:30

Datum och tid: 25 Maj 2010 19:30
Plats: Lindholmspiren
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee