Utskrift från gbg.yimby.se
....

Kvillebäcken - Den hållbara staden

Välkommen på frukostseminarium
torsdagen den 9 september.


• Hur kan nya stadsmiljöer bidra till en hållbar utveckling?
• Är ”Blandstaden” framtidens modell?
• Hindrar hållbarhetsmålen lösningen av bostadsbristen?
• Kommer visionen för Västra Götaland "Det goda livet" någonsin att förverkligas?
• Vem bestämmer hur Göteborg ska se ut år 2030? Politiker, byggherrar eller göteborgare?

Kom och var med och diskutera möjligheter och utmaningar inom hållbar stadsplanering.
Vi bjuder på två intressanta föreläsare, högaktuell diskussion mellan ledande politiker –
och gott morgonkaffe

Tid: kl. 8.00 - 10.00. Kaffe & smörgås serveras från kl. 7.45.
Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1, Göteborg.

Anmäl dig senast 6/9 till: frukostseminarium@kvillebacken.se

Medverkande:
Politisk diskussion mellan Eva Flyborg (fp), Kia Andreasson (mp), Lars Hjälmered (m), Liza-Maria Norlin (kd), Mats Arnsmar (s), Rickard Nordin (c), Wiwi-Anne Johansson (v).

Björn Malbert
Professor i uthålligt samhällsbyggande på Chalmers och seniorrådgivare på Mistra Urban Futures. Björn Malberts forskning fokuserar på stadsbyggandets metoder och processer med inriktning på hållbar utveckling.

Staffan Bolminger
Miljöchef på Älvstranden Utveckling AB. Staffan har drivit utveckling av hållbart byggarbete inom Älvstranden i drygt 8 år, och ansvarar för miljögruppen i Kvillebäckenkonsortiet.

Moderator för seminariet är Kerstin Elias, som arbetar med hållbarhetsfrågor och stadsutveckling för bl. a Göteborgsregionens Kommunalförbund och för Mistra Urban Futures. Hon är utbildad arkitekt och har även läst urbana studier vid Bauhausuniversitetet i tyska Weimar.

Följ seminariet på webben Seminariet kommer att filmas och sändas live på kvillebacken.se

Dessutom finns det möjlighet att ställa frågor direkt via Twitter: @kvillebacken och följa diskussionen på #hallbarstad

Plats: Älvrummet
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan