Utskrift från gbg.yimby.se
....

Befolka staden!

Befolka staden!
Dansa salsa mot våld och otrygghet.


I våras bjöd Göteborgs S-studenter in allmänheten till salsakurser vid tre tillfällen i olika delar av staden. Nu upprepar vi succén, med medverkan från socialdemokratiska kandidater till Göteborgs kommunfullmäktige, för att höja temperaturen och ta upp diskussionen inför höstens val.

Flera platser i Göteborg är i dag folktomma på kvällstid. Platser som Kungsparken, Studiegången och Näckrosdammen är levande på dagarna men när kvällen kommer och folk går hem uppstår ett vakuum, ett tomrum som medför otrygghet och rädsla. Många människor i Göteborg är rädda när de vistas ensamma utomhus under kvällstid.

Genom att mötas och dansa salsa på annars folktomma platser hoppas vi kunna skapa en positiv anda, bryta strukturer och skapa en diskussion om trygghet som handlar om hur vi bygger vår stad och hur vi tillsammans rår om varandra, snarare än om fler poliser. På detta sätt tror vi att man kan bygga upp det Göteborg som vi alla vill leva i – ett jämställt Göteborg!

Denna gång talar och medverkar Johannes Åsberg, ordförande för Tjänstemännens socialdemokratiska förening i Göteborg.

Plats: Kungsparken, bakom Stora Teatern
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan