Utskrift från gbg.yimby.se
....

Hur vill du att stadsmiljön i Göteborg ska utvecklas?

Det andra samtalet om stadsbyggnad inför valet.

Göteborgs stadsmuseum Norra Hamngatan 12

Den 1 september 18.00
OBS! Begränsade platser
Ordinarie museiinträde

Göteborg växer! Vi blir fler och fler som ska bo, resa och uttrycka vår åsikt. Segregationen mellan stadens stadsdelar är fortsatt hög. I takt med den växande staden ändras dess karaktär. Hur förhåller sig de politiska partierna till utvecklingen av stadsmiljön och vad vill man med framtiden? Kom och ställ dina frågor till de medverkande politikerna.

Deltagare:
Kjell Björkqvist (fp)
Susanna Haby (m)
Martin Hellström (kd)
Martin Joneskär (mp)
Lena Malm (s)
Margot Perlitz Ottosson (v)

Moderator: Kerstin Elias, Mistra urban futures

Plats: Stadsmuseet
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan