Utskrift från gbg.yimby.se
....

Sopplunch: Centrala Älvstaden

"Göteborg - Ekologiskt hållbart 2050?"
Inspel med lunch 23 september kl 11.45-12.45 i Älvrummet.
Göteborg utvecklas i snabb takt, det händer något nytt varje dag. Vi vill gärna ha dig med på resan mot den nya staden och bjuder i till mat & prat om livet i Älvstaden.


Vad krävs för att Göteborg ska utvecklas ekologiskt hållbart? Med utgångspunkt i Miljöförvaltningens projekt Göteborg 2050 tog tankesmedjan Super Sustainable, på initiativ av arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky, fram en arkitektonisk vision om hur Göteborg skulle kunna se ut om 40 år. Joakim Kaminsky berättar om visionen och diskuterar utifrån Miljöförvaltningens projekt hur man kan ta sig an en ekologiskt hållbar utveckling i Göteborg.
Välkommen att bli inspirerad ovh ställa frågor. Lunchen 11.45 bjuder de på! Föredraget börjar 12.15.
Anmäl dig senast 21/9 på alvrummet@alvstranden.goteborg.se om du vill äta (antal lunchplatser är begränsade) annars är det bara att slinka in på Älvrummet.

Relaterade Yimbyartiklar:

Göteborg 2050

Visionera mindre, konkretisera mera!

Plats: Älvrummet, Kanaltorget 1
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan