Utskrift från gbg.yimby.se
....

Samtal med Catharina Thörn

Inbjudan till samtal med Catharina Thörn

Hur ser den moderna stadsplaneringen ut i Göteborg och andra städer? Vad har rivningshotet i södra Gårda med det att göra?

Städer beskrivs i dag ofta som noder för den globala ekonomin, som kreativa centra för kulturell och intellektuell utveckling och som vibrerande mötesplatser. Vad betyder de globala förändringarna av stadsrummen för Gårdas framtid?

Vi har bjudit in Forskaren Catharina Thörn till Gårdaskolan för att prata om dessa frågor.

Intresserad?
Ta med din familj, grannar och kompisar till Gårdaskolan, Fabriksgatan 32, torsdagen den 16/9 kl. 16-18. Arr: intresserade grannar

Plats: Gårdaskolan, Fabriksgatan 32
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan