Utskrift från gbg.yimby.se
....

Parkeringsplats eller uteplats?

Välkomna på Naturskyddsföreningens stadsbyggnadskväll den 4 oktober!

I tre artiklar som publicerades i GP i somras lyfte arkitekturskribenten Mark Isitt fram flera aspekter av hur vi utnyttjar marken i centrala Göteborg, i synnerhet längs vallgraven och på Grönsakstorget. Här finns idag en stor mängd parkeringsplatser, på en yta som egentligen skulle kunna uppmuntra ett myllrande stadsliv. Men är det så enkelt som att bara ta bort parkeringsplatserna?

Diskussionskvällen kommer att kretsa kring detta tema och utgå från de tre artiklarna av Mark Isitt som finns här:
http://www.gp.se/kulturnoje/1.415745-stadens-oforlosta-vardagsrum
http://www.gp.se/kulturnoje/1.417006-bilarna-tog-over-stadslivet
http://www.gp.se/kulturnoje/1.417787-hoppet-om-ett-parkeringsfritt-city

I panelen:
Mark Isitt, journalist
Birgitta Lööf, Planchef Stadsbyggnadskontoret Göteborg, område Centrum
Magnus Ersman, Fastighetsägarna
m fl

FACEBOOK

Plats: Win Win 3e Långgatan 13
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan