Utskrift från gbg.yimby.se
....

Folk mår som vi planerar och bygger

Strategidagen 2010: Samhällsbyggnadssektorns betydelse för folkhälsan

Den byggda miljön är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Förutsättningar för en sund livsstil är en angelägenhet för oss alla men folkhälsan är också starkt kopplad till sociala och samhällsekonomiska frågor. Nu samlar vi folkhälsoforskare och samhällsbyggnadssektorns aktörer för att diskutera hur folkhälsofrågorna bättre kan integreras i planering och byggande.

Årets Strategidag arrangeras av CMB i samarbete med Folkhälsoinstitutet och White Arkitekter inom ramen för Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad. Med hjälp av aktuell forskning och goda exempel belyser vi vad vi tillsammans kan göra för att bidra till bättre folkhälsa. Välkommen den 6 oktober!

Länk till registrering 

Tid: Onsdagen den 6 oktober - heldag (exakta tider annonseras senare)

Plats: Chalmers, Göteborg

Anmälan: Antalet platser är begränsat, anmäl dig så snart som möjligt via länken ovan!

Upplysningar: Per-Erik Josephson, per-erik.josephson@chalmers.se eller 031 - 772 54 94

Seminariet är avgiftsfritt. Sprid gärna denna information!

Program

Dagen är uppdelad i tre block med spännande föreläsningar, men det ges också utrymme för diskussioner och personliga möten. Ett detaljerat program med tider och samtliga talare kommer att skickas ut senare.

Block 1: Utmaningarna

Varje dag fattar samhällsbyggare beslut som påverkar miljöerna där vi lever våra liv. Vilka samband går att urskilja mellan den byggda miljön och folkhälsan? Vad kostar den miljörelaterade ohälsan för samhället, och vad kan vi göra åt den?

Block 2: Åtgärder och ansvar

Hur ska en slipsten dras för att fatta de strategiskt rätta besluten? Inom både privat och offentlig sektor finns aktörer som är beredda att ta ansvar. Här presenteras hur visioner överförs till faktiska beslut som gör skillnad i människors vardag.

Block 3: Goda exempel

Det är viktigt med förebilder. Ben Cave Associates i England har tio års erfarenhet av att utvärdera planeringens betydelse för folkhälsan. Vi får också höra om arkitektur som främjar tillfrisknandet och om grönområden som ökar den fysiska och psykiska hälsan.

Datum och tid: 6 Oktober 2010
Plats: Chalmers
Ort: Göteborg
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan