Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby avslöjar: KanallänkenYimby Göteborg kan idag avslöja häpnadsväckande planer för Göteborgs framtida kollektivtrafik. I den pågående stadsbaneutredning lutar det nu åt att man kommer satsa på något man verkar kalla för undervattensbana (U-bana). Via de dokument vi har kommit över av en slump (vår anonyma källa berättar nämligen att hen råkade få med sig fel USB-minne efter en blöt natt nere på MIPIM-mässan i Cannes häromveckan och på detta låg dessa filer) verkar det dock inte röra sig om rena undervattensfarkoster, utan om vanliga spårvagnar. Det finurliga är att man tar hjälp av stadens kanaler och helt enkelt låter dem rulla på botten av dessa.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

SBK blir BSK

Sedan årsskiftet har den nya byggnadsnämnden börjat arbeta aktivt med stadsbyggandskontorets planer. Ett antal planer har återremitterats med krav på att förslag med ökad täthet och blandstad tas fram som alternativ. Nu tar byggnadsnämnden ytterligare ett steg mot den önskade förändringen genom att initiera en omfattande omorganisation av stadsbyggnadskontoret.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Jubileumsröjningen 2021

I dag lanserar Göteborg & Co tillsammans med flera av fackförvaltningarna och Älvstranden Utveckling AB ett nytt förslag till Göteborgs 400 årsjubileum. Förslaget går ut på att återställa många av de klassiska gröna miljöerna i Göteborg till så som de såg ut runt 1921, 1821, 1721 eller kanske till och med 1621. Förslaget har fått namnet Jubileumsröjningen 2021.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

The Bubble

GP meddelar idag att tävlingen om Hedens framtida utformning är klar. Det vinnande förslaget heter "The Bubble", och är tänkt att bli en ny ikonbyggnad för Göteborg. Tanken är att resa en hög kupol över hela det nuvarande Heden. Ytskiktet är helt transparent och den stora "bubblan" kommer att bli ett tydligt landmärke i staden."The Bubble"


- Konceptet är lika enkelt som genialt, säger stadsbyggnadsdirektör Inga DuBier. Istället för att ta bort möjligheter, genom att faktiskt bygga något, så kan vi skapa en permanent yta för skapande processer och deltagande dialoger. Här kan vi samla alla stadens tusentals utspridda workshops till ett koncentrerat ”workshop-stråk”, inuti The Bubble. Skyddade från yttre störningar kan våra workshop-avdelningar äntligen få lugn och ro att diskutera och testa idéer i skala 1:1.

På helgerna kommer The Bubble att vara öppen för allmänheten, det kommer att finnas post-it-lappar i flera olika färger till självkostnadspris och ett stort antal whiteboardtavlor där man kan skriva upp idéer och förslag.

Det är dock fortfarande inte klart vilka workshops som kommer att genomföras. Kommunen har därför tillsatt en projektgrupp som ska organisera en stor internationell workshop under de närmsta åren, som eventuellt ska leda fram till förslag på vilka workshops som ska gå av stapeln i The Bubble.

GP har redan anordnat en namntävling, de förslag som leder är "Bubble-Glenn", tätt följt av "Pratbubblan" och "Glädjebubblan".

Mässan rivs!Enligt uppgifter från de boende i Gårda har man beslutat att lägga ned Svenska Mässan och riva alla mässlokaler. Gothia Towers två höghus kommer eventuellt att sparas. Anledningen till rivningen är att mässområdet står ivägen för Gårdakvarterens expansion in mot innerstaden. Gårdaborna vill utöka sin verksamhet och locka fler besökare och då måste man utvidga området med fler hus. Ett flertal kvarter med landshövdingehus kommer nu att byggas på det tidigare mässområdet.

"Det är ingen större förlust för stan", menar en talesperson för Gårdaborna. "Mässan är ju en sanitär olägenhet och en mycket olämplig miljö för konferensdeltagare."

Svenska Mässans VD Inge Hierta är upprörd: "Det här är ett svek mot EventGöteborgs själ. Det finns så många minnen här. Den legendariska Erotikmässan '92, Kommunexpo '05, listan kan göras lång. Det här är ett kulturarv som går i graven."

Hierta har startat en namninsamling för att rädda Mässan och har redan fått in underskrifter från mer än 34.000 eventkonsulter, alltså nästan en tredjedel av alla eventkonsulter anställda inom GBG&Co. Det är dock inget som imponerar på Gårdaborna:

"Meh, vem bryr sig? Sluta jiddra, nu river vi!"

 På tisdag tas beslutet i Byggnadsnämnden.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.