Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vad ville man bygga 2010?

Snart börjar ett nytt år och det har blivit dags att utvärdera året som gått. Precis som förra året tar vi en titt på de detaljplaner som varit ute på samråd. 2009 räknade vi även med de detaljplaner som låg ute när året började men för att undvika dubbletter tar vi denna gång endast med de planer vars samråd startade 2010.

Vi har gått igenom kommunens lista över detaljplaner som finns på Stadsbyggnadskontorets hemsida. Efter att ha räknat bort övergripande program, planer utan bostäder, planer för gruppboenden etc. och andra specialfall har vi fått en lista på tio stycken detaljplaner för sammanlagt ca 1000 bostäder. Tre av tio ställde krav på funktionsblandad bebyggelse, vilket är en något större andel än föregående år.

Två av planerna (Angereds Centrum och Avenyn) innehöll dessutom klassisk kvartersstad, vilket procentuellt sett innebär en avsevärd uppryckning från föregående år (från 4 till 20 procent av planerna). Förhoppningsvis är det en trend som håller i sig.

Men det verkligt anmärkningsvärda är kanske det låga antalet bostäder för året. Enligt Länsstyrelsens prognoser så kommer Göteborgs stad att behöva ca 2500 bostäder per år, bara för att hålla jämn takt med inflyttningen. Ska man dessutom börja minska den kraftiga bostadsbristen så kommer det behövas mer än så. Yimby förutsätter att antalet planlagda bostäder ökar dramatiskt till nästa år, i linje med den politiska majoritetens vallöften.

Såhär ville man bygga 2010:
Amiralitetsgatan
40 bostäder
Krav på funktionsblandning: JA
Angereds Centrum
500-600 bostäder
Krav på funktionsblandning: JA
Avenyn
100 bostäder
Krav på funktionsblandning: JA
Dunderstigen
3 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Flogenvägen

2 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Mandolingatan

150 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Solstrålegatan
35 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Trälåsvägen
35 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Tunnlandsgatan

80 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Vrångö
7 bostäder
Krav på funktionsblandning: NEJ
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.