Utskrift från gbg.yimby.se
....

Avenyn, en lokal affärsgata eller ett regionalt besöksmål?

Med jämna mellanrum kommer utspel och utredningar om att åter göra Kungsportsavenyn till en paradgata värd namnet. Tyvärr missar de alla att Avenyn saknar en grundläggande förutsättning. Så länge den saknas kommer det vara mycket svårt att få Avenyn att leva mycket mer än idag. Gatan överpresterar redan.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Heden i fokus

Ikväll kl 18 så arrangeras en stor debatt om Heden på Älvrummet. Det är vår stadsarkitekt Björn Siesjö som står bakom initiativet och förutom honom kommer även representanter för Park och Naturförvaltningen, Avenyföreningen, Gothia Cup och Yimby Göteborg att vara med.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Andra Avenyn

Stadsbyggnadskontoret arbetar med stadsutvecklingsprojektet Stadsmiljöupprustning Kungsportsavenyen och har just tagit fram ett gestaltningsprogram som innehåller konkreta förslag och illustrationer av en framtida utformning av Avenyn och Götaplatsen med omgivningar.Den nya gamla Götaplatsen

De grundläggande principer man utgår ifrån, de förändringar man föreslår och de gestaltningsförslag som presenteras är i det stora hela helt lysande. Det kommer bli ett ordentligt lyft jämfört med dagens gamla slitna Avenyn om så endast en bråkdel av idéerna realiseras. Men den riktigt stora och betydande förbättringen som kan möta gatans potential kan endast nås genom att man nu konsekvent genomför förändringen i alla dess delar.

Den negativa kritik som kan riktas mot programmet ligger egentligen utanför förslaget. Man hade behövt vara mer offensiv när det gäller att kräva förtätning med bostäder kring Götaplatsen för att få platsen att fungera. Och Heden som skulle kunna vitalisera hela området ses fortfarande framförallt som en plats som gör Göteborg unik och som har en enorm potential för något annat diffust än just stad.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Heden für alleHeden i framtiden?

Idag skriver jag om Heden på GT Debatt. Diskussionen om vår kära grusplan dyker upp med jämna mellanrum. Där vissa ser ett ca 120.000 kvm stort hål i Vasastadens stadsstruktur så ser andra en gråbrun lunga för lek och idrott.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Myllerkapacitet

Ett argument som då och då dyker upp när vi diskuterar stadsförtätning är att en stad i Göteborgs storlek inte har underlag för mer "stadsliv" än det vi har nu. Det finns en tanke om att en stad med endast en halv miljon invånare inte kan förväntas fyllas med flanörer och kaffedrickare, och att det är nödvändigt att försörja den lilla myllrande stadskärnan med bostadsenklaver utspridda i enorma, mer perifera områden.

GT lyfte nyligen idén i en ledare. Rubriken domderar ut att "mera myller är omöjligt". Omöjligt. Det starka ordvalet kanske i och för sig inte är så bokstavligt menat, men man måste ändå säga att det verkar finnas en stark övertygelse. Det man i artikeln främst vänder sig emot är att det just nu satsas pengar på ett antal förädlningsprojekt. Man vill ju som bekant snygga till området kring Rosenlund och locka en annan typ av klientel än vad området har varit känt för en längre tid. Även Avenyn och kvarteren runt NK pekas ut som exempel på renoveringsprojekt, och man passar även på att ge en liten känga åt planerna för Skeppsbron.Kommer Kungsgatan tömmas på shoppare om man rustar upp Rosenlund?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Frihamnen före allt?

Åke Lundgren påstår sig i en krönika i GT veta att Anneli Hulthén känner att det kanske är för mycket för Göteborg med alla de stadsbyggnadsprojekt som är på gång: Norra Masthugget, Centrala Älvstaden, Heden, Gårda, Avenyn... Allesammans mycket angelägna projekt för Göteborg. Och visst är det mycket. Rent ytmässigt skulle man säkert med tät stadsbebyggelse kunna minst fördubbla antalet bostäder och verksamhetslokaler i Göteborg.

Lundgren föreslår att ifall alla dessa projekt tillsammans är för mycket för Göteborg att klara av, så borde man bortprioritera alla projekt till förmån för Frihamnen. Detta på grund av Frihamnens centrala läge och symboliska värde. Även för att det är viktigt att nå konkreta resultat inom en snar framtid, helst innan Göta Älvbron ska stå färdig om cirka 10 år.

Här är en vision för Frihamnen...

Jag håller med Lundgren i mycket. Det är väldigt viktigt att få fram resultat inom en rimlig tidsperiod, och Frihamnen är ett viktigt område. Det verkar väl inte helt orimligt att man ska kunna få åtminsone en bra början till en fungerande centrumbebyggelse inom 10 år. Självklart av typen tät blandstad i sluten kvartersstruktur. Någon sovstadsbebyggelse av samma typ som Eriksberg är ju helt otänkbart för Göteborgs framtida absoluta centrum.

Men borde man inte kunna se bra resultat inom alla eller åtminstone de flesta av de ovan nämnda områdena inom en period av sådär 10-15 år? Vad är hindret? Det finns ju redan många bra ambitioner till plan-och programförslag och det saknas inte visioner. Som för Norra Masthugget, Frihamnen (här och här) och Gårda.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Hur utvecklar man en paradgata?

Sveriges enda Aveny är på dekis. Paradgatan mister successivt sin glans om man får tro fastighetsägare och handelsidkare. Till slut kommer det bara vara nattrumlare kvar. Det finns en bred samsyn kring att förändringar i den fysiska miljön måste till för att vända utvecklingen.

Samtidigt är Avenyn resultatet av ett starkt stadsplanegrepp och den är mycket väl integrerad i Göteborgs gatunät. Gatans problem har snarare med byggnaderna och verksamheterna än den grundläggande strukturen att göra.

Kanske finns nyckeln till en framgångsrik utveckling i att låta byggnaderna återfå sin arkitektoniska dignitet, snarare än att fortsätta tråcklandet? Att rensa bort decenniers förvanskande ombyggnader, snarare än att fortsätta med dem?
» Klicka här för att läsa resten av inlägget

På Avenyns baksida


KungsportsavenyenLorensbergsgatanDet är möjligt att det gamla uttrycket "allt har en baksida" stämmer även i stadsrummet. Fast man brukar ju bygga in baksidor på innergårdar exempelvis. Men en rätt stor del av den berömda paradgatan Avenyns baksida har man valt att visa upp ogenerat. För det är väl så det måste vara. Precis som Rosenlundsverket måste ligga kvar i centrala stan. Det måste det väl inte alls göra. Okej, det blå värmeverket kan nog en del tycka är rätt snyggt och det gör ju dessutom nytta. Fast himmelsblått? Nja, den där skorstenen är väl inte så vidare lik himmelens färg. Det ser snarare ut som någons slags vilsen MFF-kulör som kommit på villovägar. Skulle vara intressant att testa en ny färg, rostrött eller så. Men smaken är ju som baken.

Åter till bakgatan. Avenyns paralellgator har sina problem, men även sina möjligheter. Teatergatan har all chans i världen att bli en spännande gata. Precis som Vallgatan blev för ett antal år sedan när man piffade upp, gågatiserade och hade sig.
Teatergatan. Idéskiss från arkitektbyrån Semrén+Månsson
Kan ändå inte låta bli att tycka att det är lite vackert ändå.
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.