Utskrift från gbg.yimby.se
....

Svar från moderaterna om trafikstrategin

Vi har fått ett svar från Hampus Magnusson (M) och Axel Josefson (M) på inlägget Morderaterna fäller förtätningsstrategin? som skrevs med anledning av de lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. Svaret följer.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Moderaterna fäller förtätningsstrategin?

Moderaterna i Göteborg har just lagt en motion till kommunfullmäktige om att riva upp den nuvarande trafikstrategin och ersätta den med en ny för mer biltrafik. I tjänsteutlåtanden menar förvaltningarna att detta innebär att betydligt färre bostäder och arbetsplatser än planerat kan byggas i Älvstaden och mellanstaden. Med tanke på att de rödgrönrosa är i minoritet är det inte omöjligt att den nuvarande förtätningsstrategin kan falla.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan