Utskrift från gbg.yimby.se
....

Reflektioner kring Backaplan efter en stadsvandring med Socialdemokraterna

 

Tisdagen den 30/5 bjöd Socialdemokraternas områdeskrets i Backa in till en stadsvandring runt Backaplancentrala Hisingen, vars befintliga karaktär av bilcentrerad handelsplats håller på att fullständigt omstöpas till en tät innerstadsmiljö. Om man får tro visionsdokumenten så handlar det på sikt om 20.000 boende och lika många arbetstillfällen. Det rör sig med andra ord om en oerhörd förändring!

Som guide på vandringen hade Backakretsen fått med tidigare samordnaren för Yimby Göteborg, Johannes Hulter, numera socialdemokratiskt kommunalråd samt ordförande i byggnadsnämnden. När något sådant dyker upp i flödet får man väl gärna passa på, och lägga eventuella politiska trätoämnen åt sidan, i synnerhet när väderprognosen var god och det dessutom låg på vägen hem från jobbet för egen del.

 

 

Och medan människorna gick där förvandlades också de kända kvarteren, blev främmande. Ty: staden växer och växlar ständigt, så mycket blir nytt, så mycket försvinner. Innan vi ännu märkt det går vi i en annan stad, har vi hunnit förvandlas till främlingar. 

 

– Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad

 

De omfattande framtidsplanerna ledde för mig ofrånkomligen även till en spaning efter den tid som flytt. Det är på något sätt lite vemodigt att Backaplan, en av de absoluta konstanterna i tillvaron, kommer att ändras så drastiskt. Å andra sidan skall det bli spännande att följa denna process, och se en stadsmiljö växa fram som bättre korresponderar med det centrala läget.

 

Kompletterande yimbyvandringar i närområdet:
2009: Backaplan
2010: Centrala Hisingen

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Småhusfobi eller småhusfäbless

Med jämna mellanrum diskuteras flyttmönstren mellan Göteborgs kommun och dess kranskommuner. Vad alla är överens om är att det är svårt för barnfamiljer att stanna kvar i stan när familjen växer. Detta inlägg baseras på en diskussion i Facebookgruppen efter att Demokraterna fått med sig Alliansen och Socialdemokraterna på att lägga om strategin för den nya översiktsplanen. De vill på sikt bygga tre nya områden för småhus.

Men är nya områden för småhus enda lösningen på barnfamiljernas behov? Statistiken visar en skriande brist på större lägenheter. Bara 11% av de färdigställda lägenheterna 2000-2018 är på 4 rum och kök, medan endast 1,3% är större än så. Barnfamiljerna måste kunna bo kvar i staden och då krävs fler prisvärda större lägenheter.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Kommentar till Claes Caldenbys debattartikel i GP

Claes Caldenby har idag i GP skrivit en debattartikel under rubriken "Varför ska vi bygga sämre i dag än för sextio år sedan?". Artikeln spretar lite åt olika håll och ger inte direkt några tydliga förslag. Dessutom är det lite si och så med stringensen i vad det påstås att Yimby Göteborg anfört i sitt yttrande om Östra Kvillebäcken. Låt oss kort reda ut det.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Flunsåsstråkets dag 6 september


Flunsåsstråkets dag 2013


Nu på lördag 6 september är det återigen dags för Flunsåsstråkets dag i Lundby. Huvudarrangör är Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH). Precis som tidigare år kommer vi på Yimby Göteborg att stå i det så kallade "Framtidstältet" tillsammans med ett flertal andra aktörer. Däribland lokala politiker från de flesta partier, Stadsbyggnadskontoret, Älvstranden Utveckling med flera. Utöver stadsfrågor innehåller Flunsåsstråkets dag aktiviteter för hela familjen, läs mer på flunsåsstråket.se Varmt välkomna till Lundby!

När: 13-17
Var: Bjurslättsskolan (grusplanen öster om skolgården)

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Nya Kvillebäcken - Stadsbyggnad i praktiken

Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen SCH är en oberoende förrening av boende inom centrala Hisingen som deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstruktur och sociala frågor. Tisdagen den 18/2 anordnade SCH en liten och spontan kvartersvandring genom nya Kvillebäcken etapp 1, för att bevittna stadsbyggnad i praktiken.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Span på stan - sommar 2013


Kville saluhall

Tog igår en lång promenad genom vår stad och första stopp blev den nya saluhallen på Vågmästareplatsen. Så smått börjar de olika butikerna plocka fram sina varor och handeln tar sina allra första tappra steg. Det arbetas för fullt och allt verkar gå enligt planen, smygöppningen är i full gång. Nyfikna grannar tittar in och alla verkar hälsa det nya lokala mattemplet varmt välkommet. Byggnaden är ljus och luftig där man kliver rakt in i den stora salen. Den elegant svängda trappan tar en upp till plan två, där kafét ska ligga när det står klart.
 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Saluhallen i Kville

Kvillebäcken ska få en saluhall. Den spontana bilden som ploppade upp i huvudet hos många av oss göteborgare var ett Vågmästareplatsen med en saluhall på. En sådan saluhall som står på Kungstorget och som med sin magnifikt välvda takkonstruktion gör det till en av stans kanske vackraste publika byggnader. Enkelt vore ju alltså att i princip kopiera den stora saluhallen, förminska den en aning och anpassa till modernare byggmaterial och sätta spaden i jorden i Kville. Det skulle säkert vara populärt, uppskattat av många och ett briljant sätt att markera att så här bygger vi saluhallar på Göteborgs vis! Det är något jag saknar i dagens Göteborg, en markant brist på tillvaratagande av göteborgsk arkitektur.

Nåväl, det är kul med nya idéer också såklart! 2013 ska den nya saluhallen stå klar och efter att en arkitekttävling vars bidrag vi recenserat tidigare nu är avslutad står det klart att den kommer att se ut ungefär så här: Vinnande förslag.


Vinnarförslag blev alltså "Kviba" ritad av den stockholmsbaserade byrån Gustav Apell Arkitektbyrå. Bland personer som jag pratat med de senaste dagarna får jag blandade reaktioner. Några är nöjda, ingen är lyrisk, ingen är förbannad. Själv tycker jag väl att det är helt okej. Kviba är ett välarbetat och bra förslag som säkerligen kommer att förgylla Vågmästareplatsens nordvästra hörn för många år framöver.Interiört i saluhallen enligt Kviba känns lite småtrist. Vore det inte fint att ha tegel även här?

Det jag gillar med byggnaden är framförallt materialvalet. Det gula göteborgska teglet som på illustrationen överst ser nästintill gyllene ut. Jag tycker även om trappstegsutformingen med sina terasser. Även öppenheten mot uterummet är positivt, vilket möjliggör handel ute som inne. Det man dock bör fila på i bearbetningen är att skapa en entré även på västra fasaden och göra just västersidan till en levande liten gaturemsa. Det är lätt att byggnader får baksidor, något man gärna hade velat undvika här.

Har dock svårigheter att få fram känslan av saluhall och handel när jag ser skisserna av Kviba. Å andra sidan vet jag inte riktigt vad det ser ut som, möjligen någon form av konstgalleri. Det skulle kunna vara en tillbyggnad till Konstmuseet på Götaplatsen. Likt Asplunds berömda tillbyggnad förhåller sig till rådhuset på andra sidan älven. Det vore väl faktiskt lite väl konservativt och obehagligt om alla nya byggnader måste se ut som vad de faktiskt är. Stora Saluhallen på Kungstorget ser ju faktiskt ut som en liten centralstation men har genom åren blivit själva sinnebilden av saluhall, för oss göteborgare i varje fall.

En fördel som kanske avgjorde tävlingen till och med kan vara det populära solljusinsläppet som bekant tycks mycket viktigt i dagens val av arkitektur. Något man dock lätt skulle kunna införliva på flera av de andra förslagen? 

Jag kan nämligen inte riktigt släppa förslag "Bazaar" av Fredblads arkitekter som jag fortfarande håller som solklar favorit av alla de 72 inlämnade förslag. Många med mig har blivit lite småförälskade i skisserna med sina valv, eleganta men ändå enkla fasad och kanske framförallt den magnifika katedralskittlande rumsbildningen interiört.

Bazaar har liknande anpassningstänk som Kviba, som gör att man kan anpassa byggnaden efter ändrade behov utan större ombyggnad. Till exempel flytt av entréer, skyltfönster och innerväggar. Man har även ett genomtänkt ljustänk där taklanterninger släpper in ljuset i själva innerhallen. Är inte det ljustänket tillräckligt för att tillgodose solljus åt torgbildningen utanför så går det säkerligen att bygga Bazaar i trappstegsutformning, likt Kviba.Saluhall enligt förslag Bazaar.

Så i den bästa av världar skulle man väl kunna förena det bästa i de bästa förslagen och skapa en fantastisk saluhall. "Ett Kviba med valv" kanske som en av kommentarerna på här på Yimby uttryckte det. Eller ett Bazaar i gyllene tegel och i trappstegsutformning.
För tävlingen i sig har väl egentligen inget större värde, det är ju vad för byggnad man kan få fram som är det väsentliga. Fast det är klart, juryn hade inte ens med förslag Bazaar bland sina 24 favoriter som de gick vidare med. Vad var det som inte föll i smaken tro? På andra plats i tävlingen kom till exempel glashuset Jotunheimen.Att någon kan motstå denna frestelse är en gåta. Ljuset flödar.


Om jag får bestämma så skulle jag förresten önska att urvalsprocessen när det kommer till sådana här viktiga tävlingar i Göteborg skulle kunna bli mer medborgaraktig i fortsättningen. Man borde pejla läget bland invånarna i stadsdelen och staden och få veta vad de anser vara den bästa lösningen. Åtminstone vad gäller yttre utformning som fasad och material. Antingen genom någonslags röstning, opinionsundersökning eller medborgarrepresentanter i juryn. Hur vill göteborgarna att olika offentliga byggnader ska se ut? Det tycker jag är en viktig fråga att ställa, innan man bygger.2 steg från paradise

Förslaget 2 steg från paradise var också ett förslag som många tycker mycket om, så även jag. Det fick även hedersomnämnande av juryn. Har lite svårt att se att det passar in just som saluhall men jag skulle verkligen kunna tänka mig idén förverkligad på annat sätt här i området.


Jag är ändå positiv och vill tacka för att juryn valde bort en trist låda eller ett alldagligt glashus som redan finns i överflöd. Man har nästan nått hela vägen med Kviba. Även om man hade önskat sig ett valv eller två.
«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.