Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby på Melicafé


Johannes talade på nystartade Melicafé


YimbyGBG var i måndags inbjudna till det nystartade Melicafé som anordnades i Café Hängmattans trevliga lokaler. Bakom arrangemanget stod konsultföretaget Melica. Från oss på Yimby talade Johannes om fördelarna med riktigt blandstad ur flera perspektiv. Han berättade även om vårt arbete i Yimby och om vad och hur vi vill påverka i planeringen av staden. Förhoppningsvis bidrog det till att några fler fick upp ögonen för oss.

Andra inbjudna var Elisabeth Undén från Urban Laboratory Gothenburg, Jonas Åker Zeander från trafikkontoret, Stefan Bydén från Melica och Gustav Sjöblom från Svenska Naturskyddsföreningen.




Fullt hus på Hängmattan


Tanken med Melicafé är att publiken ska ställa frågor till de inbjudna talare och utifrån det skapa en bred debatt. Nu blev det inte någon jättedebatt om något speciellt då alla var inne på ungefär samma linje. Kanske inte så märkligt då de flesta åhörare som inbjudna talare har något sånär liknande grunduppfattning om hur vi vill bygga den hållbara staden. En innovativ idé vore ju att bjuda in debattörer med olika åsikter och tankar.
Det pratades om vem som staden är till för, om bilens roll i staden och varför vi inte bygger stadsdelar som människor vill bo i. Om de populäraste delarna av stan är av typen Vasastan, Linnéstan och Majorna, varför då inte försöka bygga nya stadsdelar i samma anda? Elisabeth Undén tog upp stadsodlingen och att det inte är en motsättning mellan tät stad och egenodlad potatis. Odlingslotter inne i den täta staden har vi ju diskuterat på Yimby förut.


Johannes drar en vits


Något som det inte blev någon större debatt om var spårtaxi, som det dock pågick en dov liten kampanj för under kvällen. Fast ärligt talat, vad är grejen med spårtaxi? Någon får gärna förklara varför det är en så bra lösning i stadstrafik. Jag kan tänka mig att det kan fungera bra i mindre skala på en flygplats, nöjesfält eller sjukhus. Men knappast i en seriös storstad som Göteborg vill vara.

Ny grön syn på staden



Idag är det dags för Melicafé på Hängmattan i Majorna. Det är miljökonsulterna Melica som anordnar diskussionskvällar på temat hållbarhet. YimbyGBG är inbjudna ihop med Urban Laboratory Group, Trafikkontoret och Naturskyddsföreningen - tillsammans med publiken kommer vi att diskutera "hur vi vill leva och röra oss i ett hållbart Göteborg".

Förhoppningsvis blir det ett givande samtal. Det känns som om miljörörelsen just nu befinner sig i ett avgörande skede vad gäller synen på staden och stadsplanering. Den dualistiska civilisationskritiken är inte längre allenarådande. Allt fler inser att den täta, levande blandstaden - där man kan gå eller cykla dit man ska - inte är ett hot mot miljön, utan tvärtom själva räddningen för miljön.

Istället för den romanticistiska 1800-talssynen på staden som en omänsklig och i grunden "onaturlig" livsmiljö (a la William Morris) börjar man se staden för vad den är, en specifikt mänsklig ekologi. Målet blir då inte att till varje pris bryta sönder och plocka isär staden (för att göra den mer "naturlig"), utan istället att ta vara på och vårda den urbana livsmiljön.

Det här synsättet ligger förstås i linje med det vi i Yimby argumenterar för: att förstå, uppskatta och utveckla det urbana på dess egna villkor. Det är inte heller något kontroversiellt ställningstagande, åtminstone inte bland yngre människor i den gröna rörelsen. Att Grön Ungdom nyligen tog ställning för den täta blandstaden (och nämnde Yimby som inspirationskälla) är därför inte förvånande, utan bara ytterligare ett tecken på den pågående nyorienteringen.

Förhoppningsvis fortsätter Miljöpartiet i Göteborg den här progressiva rörelsen mot en mer nyanserad syn på staden, det finns tecken som tyder på det. Ett första steg vore kanske att sluta försöka jämna Gårda med marken för att bygga parkeringsgarage - det vore ju onekligen ganska progressivt...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.