Utskrift från gbg.yimby.se
....

Behöver vi djupare dialogprocesser? Exemplet Nya Hovås

Mycket kraft och energi ägnas åt att informera och involvera närboende tidigt i planprocessen. Detta görs för att ta del av synpunkter från närboende om vad som saknas i området. De som vill bygga i området hävdar också att dialogprocessen leder till färre överklaganden om närboende känner att de kan påverka planerna. Frågan som vi ställer oss är hur framgångsrika de här dialogprocesserna egentligen är. Leder de till att närboende får inflytande i planeringen genom en aktiv kommunikation och dialog, eller handlar det om enkelriktad information och monolog? I Nya Hovås har byggherrarna provat en ny utvidgad dialogprocess med närboende. Processen beskrivs som mycket framgångsrik. Ändå ledde den till att båda detaljplanerna överklagades av närboende och en granskning inleddes av Länsstyrelsen. Detta ledde till cirka ett års försening men inga ändringar av planerna.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert