Utskrift från gbg.yimby.se
....

47e Yimbyvandringen: Kv Röda Bryggan, Pustervik + after work

 

En tisdagskväll den 3 oktober 2023 fick vi en visning av Sverigehusets omtalade projekt i kvarteret Röda Bryggan i Pustervik, och där vi även tog en efterföljande after work i en av bottenvåningens lokaler. Denna stadsvandring var sannolikt den kortaste vi arrangerat sett till sträckan, och dessutom i vad som brukar beskrivas som Göteborgs minsta stadsdel med sina tre kvarter.

Vi var 19 personer som mötte upp under baldakinen utanför biograf Draken (ett tiotal anslöt dock senare under AWn), vilket visade sig vara en välvald plats att ha en inledande genomgång på med regnet hängandes i luften. Härifrån kunde man lämpligt nog även få en tydlig överblick av nybyggets fasader.

Stadsvandringen gick sedan blott tvärs över Järntorgsgatan, en sväng runt halva kvarteret, och vidare in till innergården via garaget från Brogatan. Här gavs möjlighet till ett besök i en omöblerad lägenhet (ett moment som vi dessvärre fick hoppa över under förra vandringen i Lorensbergs villastad, då vi helt enkelt blev för många med drygt 80 deltagare).

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yttrande över Detaljplan för Station Haga

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över detaljplanen för Västlänkens Station Haga. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdagen den 25:e november.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.