Utskrift från gbg.yimby.se
....

37e Yimbyvandringen: Stråket till Stampen
Torsdagskvällen den 8/9 var vi 12 personer som slöt upp vid Svingeln för årets första (!) stadsvandring. Med utgångspunkt i blogginlägget Det självklara stråket till Stampen, var tanken att vi skulle ta oss bort mot Avenyn. Det är kännbart vilket uppsving den här delen av staden fått de senaste åren, med nybyggen både längs Friggagatan och på den norra delen av Gårda. Det var många människor i rörelse, och Ölstugan Tullens uteservering är oftast fullbelagd en fin kväll som denna.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: Gårda/Svingeln

På söndag 6 juni kommer Jan Jörnmark att leda ytterligare en av sina redan legendariska stadsvandringar. Denna gång går färden till Gårda och Svingeln.

Jag har alltid fascinerats av stadsomvandling, och det är det som är temat för alla de tre stadsvandringar som jag genomför i år. Gårda/Svingeln är dessutom en sorts direkt kontrapunkt till Centrala Hisingen, vilket gör området ännu intressantare. Här har vi ett före detta industri- och infrastrukturdistrikt där utvecklingen gått längre, och här har Göteborgs centrum faktiskt växt utåt för första gången på länge. På 5-10 års sikt har utvecklingen stora konsekvenser för hela området från Friggagatan bort mot Olskroken och Redbergsplatsen, och vi ser redan de vanliga tecknen på uppgradering/gentrifiering: hög omvandlingstakt till bostadsrätter och stigande priser.


Allt började på 80-talet…


Tittar man på bilderna till den här krönikan är det lätt att glömma hur Gårda-Frigga såg ut så sent som under 1980-90-talen. Rör vi oss från centralen stod Pripps bryggeri övergivet nere vid Polhemsplatsen i ett decennium, innan dagens hotell och bostadsrätter byggdes efter ett utdraget tumult. På den tiden rådde det ett ”överskott” av lägenheter i Göteborg, så det politiska kravet på byggherren bestod länge i att hålla ned antalet bostäder.…man har valt tapeter med omsorg på Hotell Royal Crown…

På andra sidan Friggagatan låg den låga bebyggelse som skulle ge gatan det romantiska namnet ”Biker street”. På 1980-talet hade motoraffärerna flyttat i riktning mot Sisjön, och här pågick en synnerligen profan verksamhet i förfallande lokaler. Egentligen var det alltid bara en tidsfråga innan trycket skulle öka och på 1990-.talet var vi där. Omexploateringen började på Odengatan och fortsatte sedan upp mot Friggagatan. Kampen om förfallet blev heroiskt i under det första decenniet av 2000-talet.…Friggagatan domineras numera av ett utskällt nybygge…

Vid det laget hade återförtätningen dragit igång på allvar, och nere vid Mölndalsån började flera byggherrar rycka i ett av Göteborgs märkligaste områden. Delar av Norra Gårda och Stampen hade hamnat i ett avrivet och kaosliknande tillstånd som är svårt att beskriva idag. Jag minns hur jag så sent som 1998 beskrev området som den delen av Berlin som blivit stående mellan murhalvorna. Det enda som saknades för att ge den rätta ingen mans land känslan var vakttornen. Sedan byggde Skanska flera välbelägna kontorskomplex vid ån, och idag ryms det redan hundratals lägenheter runt det framväxande kvarteret Venus.…Skanska bygger vid Mölndalsån…

När jag promenerade runt och tog bilderna syntes förändringen på ett påtagligt sätt. Idag är det gott om människor i trakten, och det håller på att bli tätare mellan restaurangerna och mataffärerna. Självklart har det lett till en prisuppgång som bara kan beskrivas som dramatisk. Vintern 2004 gick det att köpa bostadsrätter i det då nyombildade sekelskifteshuset i hörnet av Friggagatan och Alströmergatan för 11000 spänn kvadraten. Jag vet, för jag försökte övertyga flera av mina studenter och doktorander om att det här var framtiden. Ingen ville tro mig.…bilden är förmodligen hämtad från PEAB och NCCs reklambroschyrer…


Nuförtiden är också hyresnivåerna höga härborta, och när allmännyttan byggde kvarteret Jankowitz i början av 2000-talet nådde bruksvärdeshyrorna nya rekordnivåer i innerstan. Nu går ju allmännyttan vidare med Venus, som tyvärr kapades från 30 till 13 våningar när subventionerna för att bygga hyreshus togs bort av den borgerliga regeringen. Nybyggena i kvarteret Venus slår nya rekord, och en trea på cirka 70 kvadrat i nybygget kommer att ligga på cirka 10 000 kronor i månaden.…Odinsgatans har bytt skepnad…

Men Gårda är ändå på väg att få en skyline, för i Södra Gårda har 1980-talets Canonhus nu fått sällskap av den helnya Skanskaskrapan. Vitaliteten på kontorssidan var ju enorm härborta redan på 1980-talet, när Södra Gårda fick lite grand av en Kistastämpel på sig. Flera kontorshus är också ganska grandiosa 80-talsskapelser. Å andra sidan har det inte byggts mycket bostäder i den här delen av Gårda, och folklivet är betydligt lugnare. Hur det blir framöver vet ingen, och striden om de sista landshövdingehusen nere vid Fokushuset har pågått i tre-fyra decennier. Som det är nu kan man konstatera att Södra Gårda hamnat i en smärre utvecklingsskugga, men det finns gott om grusplaner och utrymmen på andra sidan av ån som borde kunna förändra den här bilden.…Mölndalsån är faktiskt förklarad som riksintressant här…

Gårda-Svingeln är helt klart ett spännande områd med stora möjligheter men också problem, så vi kommer förhoppningsvis att få en kul promenad på söndag!…en stadsdel med rejäl mäklarpotentiall!


Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.