Utskrift från gbg.yimby.se
....

Liten i storstan

Barnens plats i staden är som sagt en viktig fråga. Den 19 maj får vi tillfälle att diskutera det ordentligt då Skolhusgruppen arrangerar ett seminarium på just det temat i Älvrummet: LITEN I STORSTAN

Skolhusgruppen västra Sverige inbjuder sina medlemmar och andra intresserade till en temakväll om barnperspektivet i den urbana fysiska planeringen.

Under kvällen kommer vår panel att diskutera hur den täta storstaden kan bli mer barnvänlig och om det behöver finnas en motsättning mellan en pulserande stad och barnens plats i den. Hur kan man planera Göteborg bättre stadsmässigt för barn och går det att integrera lek i staden igen?

Deltagare:
Björn Falllström - Ordförande, Föreningen för samhällsplanering
Martin Joneskär - Byggnadsnämnden (MP)
Ulrika Lundquist - Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret
Liv Sonntag - Landskapsarkitekt, Park & Naturförvaltningen
Johannes Åsberg - Samordnare, Yimby

Moderator:
Ann-Louise Pettersson - Skolhusgruppen västra Sverige


Det kan nog bli en livlig och spännande diskussion...

Små storstadsbor


Foto: Kent Hallgren (GP)

Idag har GP ett stort reportage om barnens plats i staden.

Många småbarnsfamiljer väljer att lämna centrum när barnen blir större och för staden är det viktigt att fler väljer att bo kvar. Det ska vara attraktivt att bo centralt även när man har barn i förskoleåldern. /.../

Traditionellt har man i stadsutvecklingen utgått från barnperspektivet. Det innebär att vuxna tolkar vad som är bra för barn. Nu blir det vanligare att man använder barnens perspektiv, det vill säga att barnen själva får uttrycka sin åsikt. En av dem som ser till att stadsbyggnadskontoret i Göteborg har ett barnperspektiv är arkitekten Ulrika Lundquist.

- Det finns ett stadsbyggnadsideal idag med den täta staden, men det är inte självklart bra för barn, säger hon. Den täta staden som fanns förr i Göteborg, och som många strävar efter idag, innebar nackdelar som buller, luftföroreningar och barriärer.

De som vill förtäta staden anser att barnperspektivet bevarar en funktionell och glesbyggd stad. Därför försöker kommunen nu hitta mer innovativa vägar i stadsuvecklingen.


Yimby har uppmärksammat barnens plats i staden tidigare, bl.a. här och här, men det är en mycket viktig fråga som borde lyftas fram mer. Det är också en fråga där det finns mycket lite empirisk forskning och mycket grumliga föreställningar, fördomar och löst tyckande.

En tät stad är naturligtvis inte "självklart bra för barn", lika lite som en gles stad är det. Dels säger exploateringstalet mycket lite om hur barnvänlig detaljutformningen av ett område är. Dels är barn - precis som alla människor - faktiskt olika. En miljö som passar en viss (stor eller liten) människa utmärkt kan vara dåligt anpassad för en annan.

Dessutom är det nog få som eftersträvar "den täta staden som fanns förr i Göteborg" med tuberkulos och dass på gården. Det är inte den täta staden som vi vill bygga. Det blir ju inte heller mindre "buller, luftföroreningar och barriärer" för att man bygger glest. Tvärtom.

Det låter därför bra att kommunen vill hitta "innovativa vägar i stadsuvecklingen" för att skapa en mer barnvänlig stad. Yimby lovar att hjälpa till!
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter