Utskrift från gbg.yimby.se
....

After work med Sveriges Arkitekter / Kultursamtal på Röda StenYimbyGBG var i måndags i farten på två ställen samtidigt. På restaurang Barrique anordnade Sveriges Arkitekter en liten after work där Olle Jansson och Jesper Hallén var inbjudna. Det blev en intressant samtalsstund. Efter att Olle presenterat vad YimbyGBG är för något handlade snacket mycket om vad vi på Yimby aktivt har gjort i form av yttranden, stadsvandringar och andra inlägg i den allmänna debatten.

Det blev en hel del snack om höghus och skyskrapor och eventuella placeringar av dessa. Det anades en viss skepsis mot att sprida ut skyskrapor i staden, någon frågade sig vad de tillförde staden. Vi diskuterade bland annat om varför man placerar skyskrapor nere på platten och inte uppe på höjder, likt Guldhedens högre hus.

Tanken är väl i så fall att på något sätt följa landskapet. Fast en nackdel med dagens höjder är ju att de likt Gråberget saknar en tät och levande stad att vilja placera högre hus på som inte är rena bostadshus. På tal om skyskrapor så finns det nog en liten allmän fördom om att vi på Yimby är extrema skyskrapelobbyister. Något som jag med egna fördomar misstänker att vi till viss del fått ärva från våra kollegor i Stockholm där skyskrapehungern härjar några grader starkare.

Visst gillar de flesta av oss högre hus, speciellt om de är vackra, har ett levande bottenplan och innehåller lägenheter som inte har ockerhyror likt Turning torso. Dessutom betyder ju fler våningar fler lägenheter och fler människor, vilket är bra för staden. Men vi är ju första hand lobbyister för den täta och levande staden. Sedan tror vi ju att det finns plats för både skyskrapor och landshövdingekvarter i ett större Göteborg.

Ett annat samtalsämne vi behandlade är köpladornas roll kontra de lokala närbutikerna. Vi konstaterade att det är bra mycket trevligare att handla i stan i den mindre butiken. Där kan man dessutom kan få en viss relation till de anställda vilket man sällan kan lyckas få när man besöker de mer anonyma stormarknaderna. Det är ju inte heller alltid priserna skiljer så värst, priser man i så fall sparar in på att man slipper åka bil till till exempel 421. Olle glänste förövrigt med sina kunskaper om närbutiker i Högsboområdet.

Sammanfattningsvis en trevligt stund med några arkitekter, vilka vi även uppmanade att komma med inlägg i Yimbys debatt! 

Samtidigt på Röda Sten var det dags för den tredje delen av Kultursamtal, en välbesökt seminarieserie om konst och kultur i staden. Gabriella Olshammar (forskare på Institutionen för Kulturvård) berättade om kulturlivets roll i gentrifieringsprocessen, utifrån exemplet SoHo. Gentrifiering, att ekonomiskt starkare grupper "tar över" ett område, har en tendens att följa konst och kulturliv.

Konstnärer flyttar in i billiga områden, områdets status ökar, vilket leder till att ekonomiskt starkare grupper etablerar sig. Det ökar i sin tur priserna och gör att den ekonomiskt svagare befolkningen (och konstnärerna) blir tvungna att flytta. Enligt Olshammar är dock inte gentrifieringen en ofrånkomlig eller självgående process, den utlöses eller förhindras genom politiska och ekonomiska beslut.

Efter denna presentation följde ett panelsamtal mellan Olshammar, Ana Betancourt (professor i stadsgestaltning Chalmers), Mia Frankedal (konstnär), Lennart Widén (planarkitekt SBK), Göran Arvidsson (projektledare Higab) och Johannes Åsberg från YimbyGBG.

Samtalet kretsade mycket kring begreppet "blandstad"  och hur man ska och inte ska planera och bygga om man vill ha en levande och blandad stad. Eftersom Sverige urbaniserades relativt sent, började bygga funktionalistiskt relativt tidigt och dessutom har rivit mycket av den äldre bebyggelsen, finns inte mycket av billiga, kulturvänliga blandstadsmiljöer kvar.

Det gäller alltså dels att ta tillvara på de få miljöer som finns, som i Gårda, och dels att börja bygga nya levande stadskvarter. Som flera närvarande arkitekter påpekade förutsätter det senare dock att man förändrar lagar och regler inom stadsplaneringen. Vi har byggt upp mäktiga juridiska system för att förhindra stadsbyggande, det är onekligen dags att ändra på det. Även de ekonomiska systemen måste ses över och reformeras.

Politiker och planerare talar ofta om hur dyrt det är att bygga nytt och att det "inte går" att bygga levande stad från scratch. Något som gick alldeles utmärkt i slutet 1800-talet då stora stadsdelar byggdes upp på några få decennier, skulle alltså idag vara omöjligt. Frågan är hur omöjligt det skulle vara om staden slutade att understödja byggjättarnas oligopol, små byggare är som bekant ca 20% billigare. Enligt Byggkommitténs slutrapport var dessutom 30% av byggkostnaderna (50 miljarder/år) rent slarv. Så det finns ju lite att ta av...

Det finns med andra ord mycket vi kan göra redan idag, och det finns mycket vi måste göra framöver. Det handlar ju inte bara om att vår egen stad och vårt eget kulturliv ska få möjlighet att blomstra och utvecklas. Som vi varit inne på tidigare så är det vi bygger idag framtidens stad, som våra barnbarn ska leva i. Hur många roliga, spännande och billiga lokaler kommer de att ha tillgång till?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren