Utskrift från gbg.yimby.se
....

Göteborg i P1

P1:s Kulturnytt uppmärksammade nyligen Göteborgs stadsplanering i två kortare inslag. Det gällde dels bråket om det nya stadsbiblioteket. Rune Lund, arkitekten bakom 60-talets original, är förstås negativ och vill inte ha någon förändring. Även Claes Caldenby är kritisk, eftersom ombyggnaden kommer att förändra husets utseende fullständigt.

Personligen tror jag Erséus förslag skulle innebära ett lyft för Stadsbiblioteket jämfört med hur det ser ut idag (vilket säger mer om dagens bibliotek än Erséus ganska tråkiga inglasning). Men alldeles oavsett vad man tycker verkar det ju konstigt att, som Lund och Caldenby, vara emot något enkom för att det innebär en förändring.

Det andra inslaget är Karsten Thurfjells personligt hållna recension av Sten Zachrissons bok ”Sjöfartsstaden Göteborg”, där man kan följa älvstadens utveckling från varvstiden till dagens it-kluster. Det är en intressant betraktelse, även om man kan ha olika åsikter om huruvida Norra Älvstranden ska betraktas som en "remarkabel återfödelse"...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Göteborgsregionens folkmängd
20 November 2021 22:58 av Matthias H.
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan