Utskrift från gbg.yimby.se
....

Folkpartiet kräver pengar till Göteborg

Nya löften om höstens infrastrukturbudget börjar nu dimpa ner. Enligt GP kräver folkpartiet pengar till nya satsningar: en ny förbindelse över Göta Älv och en upprustning av Lundbyleden. Man vill dessutom avsätta pengar för att bygga motorväg mellan Göteborg och Stockholm. Även om folkpartiets föreslagna satsningar har en lite märklig övervikt mot bilism är det likväl positivt att Göteborgs infrastruktur nu verkar ha hamnat i fokus hos regeringen. Göteborg har ju under lång tid befunnit sig i infrastrukturskugga.

"Jan Björklund är den första minister som säger offentligt att Göteborg är eftersatt infrastrukturmässigt, en åsikt som det västsvenska näringslivet länge drivit med emfas. Men infrastrukturminister Åsa Torstensson och finansminister Anders Borg har alltid duckat inför frågan. Enligt folkpartiledaren är dock regeringen överens om att Göteborg behandlats styvmoderligt. - Alla i regeringen är medvetna om att under den förra regeringen hamnade Göteborg i strykklass jämfört med övriga storstäder när det gäller infrastruktursatsningar, säger han."

Att regeringen nu vill satsa på Göteborg är lysande. Enligt DN och SvD vill Björklund också satsa på höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg:

"På längre sikt efterlyser Jan Björklund en storstilad svensk satsning på höghastighetståg mellan i första hand landets tre största städer och kontinenten. Han siktar på en restid under två timmar per tåg mellan Stockholm och Göteborg, under tre timmar mellan Stockholm och Skåne och runt 8-10 timmar från Stockholm till kontinenten.
- Då blir tåget konkurrenskraftigt inte bara jämfört med bilen utan även med flyget, menar Jan Björklund.
Höghastighetståg finns inte i dag i Sverige. De ingår i folkpartiets framtidsvision, men redan i höst bör enligt Jan Björklund de första stegen mot målet tas.
- Det innebär att planering, projektering och geografiska studier inleds, fastslår han.
Närmare besked ges dels i höstens budgetproposition dels i den infrastrukturproposition som också väntas senare i år - när dragkampen med övriga regeringspartiet om pengarna är över.
- Men jag tänker inte ge mig, säger Jan Björklund till DN."

Det är förstås fantastiska nyheter och enligt GP har även Göran Johansson mottagit Björklunds besked med glädje, även om Johanssons prioriteringar ser lite annorlunda ut:

 "– Men jag prioriterar nog järnvägen till hamnen framför Lundbyleden. Hamnen har snart kapacitetsbrist på järnvägen och det vore synd om man tvingar upp en massa gods på långtradare. Han saknar också Västlänken, en förutsättning för fungerande pendeltågstrafik, och Götalandsbanan."

Av alla utlovade satsningar är älvförbindelsen särskilt intressant eftersom det är en av de få säkra beskeden och dessutom en av de absolut viktigaste för Göteborg. Det är dock viktigt att det blir rätt sorts förbindelse - en gång-cykel-kollektivtrafiksbro - inte en biltunnel. Därför är det en aning oroväckande att det bara är GP som skriver att Björklund förespråkat en förbindelse över Göta Älv. Enligt DN och SvD talade han om en förbindelse under Göta Älv.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6721 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Augusti 08:39 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert