Utskrift från gbg.yimby.se
....

Blogg från Byggnadsnämnden

Emmali Jansson, Miljöpartiets ersättare i Byggnadsnämnden och kandidat i EU-parlamentsvalet, har börjat blogga. Hon sällar sig därmed till den mycket lilla skaran av bloggande göteborgspolitiker. YimbyGBG applåderar naturligtvis Janssons initiativ, det är roligt att det finns folkvalda som bemödar sig om att göra den politiska processen mer transparent. På det här viset möjliggörs en levande dialog och ett kontinuerligt tankeutbyte mellan det politiska systemet och den politiska offentligheten.

Extra roligt är det förstås att Jansson skriver om aktuella ärenden i Byggnadsnämnden, som t.ex. Backaplan eller det nya höghuset i Johanneberg. Här kan hon se fram emot en glad och trevlig yimby-publik, vi kommer naturligtvis att följa hennes blogg med stort intresse.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6715 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
11 November 2019 09:49 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert