Utskrift från gbg.yimby.se
....

The Bubble

GP meddelar idag att tävlingen om Hedens framtida utformning är klar. Det vinnande förslaget heter "The Bubble", och är tänkt att bli en ny ikonbyggnad för Göteborg. Tanken är att resa en hög kupol över hela det nuvarande Heden. Ytskiktet är helt transparent och den stora "bubblan" kommer att bli ett tydligt landmärke i staden."The Bubble"


- Konceptet är lika enkelt som genialt, säger stadsbyggnadsdirektör Inga DuBier. Istället för att ta bort möjligheter, genom att faktiskt bygga något, så kan vi skapa en permanent yta för skapande processer och deltagande dialoger. Här kan vi samla alla stadens tusentals utspridda workshops till ett koncentrerat ”workshop-stråk”, inuti The Bubble. Skyddade från yttre störningar kan våra workshop-avdelningar äntligen få lugn och ro att diskutera och testa idéer i skala 1:1.

På helgerna kommer The Bubble att vara öppen för allmänheten, det kommer att finnas post-it-lappar i flera olika färger till självkostnadspris och ett stort antal whiteboardtavlor där man kan skriva upp idéer och förslag.

Det är dock fortfarande inte klart vilka workshops som kommer att genomföras. Kommunen har därför tillsatt en projektgrupp som ska organisera en stor internationell workshop under de närmsta åren, som eventuellt ska leda fram till förslag på vilka workshops som ska gå av stapeln i The Bubble.

GP har redan anordnat en namntävling, de förslag som leder är "Bubble-Glenn", tätt följt av "Pratbubblan" och "Glädjebubblan".

Krönika: Bostadsbubbla?

Det pågår sedan åratal en evig diskussion om vi befinner oss i en bostadsbubbla eller inte. Lägenhetspriserna slår ständiga rekord i Stockholm och Göteborg och frågan är egentligen bara när vi når en smärtgräns.Gentrifiering i Göteborg: i huset till höger har priserna stigit från 16000 till 70000 kronor per kvadrat det senaste decenniet


» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Brottslighet per invånare
26 September 16:23 av Smoovla Smoovla
nay73972
18 Augusti 13:03 av Nay73972 Nay73972
Göteborgsregionens folkmängd
14 April 22:04 av Matthias H.