Utskrift från gbg.yimby.se
....

Boktips: MellanrumUnder namnet Mellanrum har Göteborgs stadsmuseum arrangerat drygt 50 seminarier på stadsbyggnadstema sedan slutet av 2008. I samband med femårsjubileet gjordes en sammanställning i bokform med korta referat från dessa seminariekvällar. Det rör sig om allt från erfarenheter från byggemenskaper i Berlin till stadsodling, David Sim från Gehl Architects, social housing och arkeologiskt perspektiv på Skanstorget. En personlig favorit är arkitekten Rune Elofssons (stadsbyggnadskontoret) resonemang kring stadsplaner.

Det finns alltså något för de allra flesta med intresse för social hållbarhet och stadsutveckling. Givetvis är även Yimby med på ett hörn! Formatet inbjuder till att hoppa runt och bläddra bland de återgivna seminarierna; det är inget man läser från pärm till pärm, utan snarare något kapitel åt gången.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Studiebesök hos byggemenskapen Kumlet, BrännöDen 5-6 april hölls Föreningen för Byggemenskapers årsmöte i Göteborg, och platsen för detta var biograf Aftonstjärnan på Lindholmen. Under söndagen anordnades även ett studiebesök hos Brf Kumlet ute på Brännö. Den består av två huskroppar med totalt åtta lägenheter uppförda som en byggemenskap. Det är ett på många sätt spännande projekt, och det har varit en lång och mödosam process innan lägenheterna stod inflyttningsklara under våren 2013.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6734 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Göteborgsregionens folkmängd
10 Oktober 21:04 av Matthias H.
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren