Utskrift från gbg.yimby.se
....

Glada nyheter om järnvägMiljöminister Andreas Carlgren ställer sig i en intervju positiv till en kraftig utbyggnad av järnvägen. Det är en glädjande nyhet och eftersom oppositionen välkomnar Carlgrens besked finns chansen att man kan nå politisk enighet om denna avgörande fråga. Det är fortfarande lite oklart hur förankrad Carlgrens ståndpunkt är men enligt infrastrukturminister Åsa Torstensson står hela regeringen åtminstone bakom en kapacitetshöjning på befintlig järnväg.

För Göteborg är frågan om järnvägsutbyggnad extra viktig,den nuvarande spårbundna infrastrukturen är kraftigt underdimensionerad. På Anders Svenssons blogg listas fem särskilt avgörande punkter för Göteborg:

1. Dubbelspår på samtliga linjer inlusive hamnbanan
2. En ny hamnbana byggs och den nuvarande används till pendeltåg
3. Dubbelspårsutbyggnaden mot Landvetters flygplats och Borås görs som höghastighetsjärnväg, som en del av Götalandsbanan
4. För att avlasta sträckningen Göteborg - Herrljunga byggs också dubbelspår Borås-Herrljunga
5. Alla pendeltåg behöver inte gå till Göteborg C

I höst kommer regeringens infrastrukturproposition och då kan vi förhoppningsvis få en bred politisk enighet om utbyggnad av järnvägen. Med lite tur så ligger också där en plan för höghastighetståg, något som YimbySTHLM skrivit om tidigare.

SvD1 SvD2 SvD3 DN
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6716 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
20 Februari 10:19 av Matthias H.
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert