Utskrift från gbg.yimby.se
....

På G i GBGIdag fattar Byggnadsnämnden beslut om planen för Palacehuset. Enligt GP (ej på nätet) rör det sig om "stora planer":

"Förslaget till ny detaljplan innebär att restaurangens utbyggnad mot Brunnsparken, i så fall blir permanent. Den ligger i dag på allmän platsmark med tidsbegränsat bygglov. Planen innebär också att andra sidan av Palacehuset (där kinakrogen ligger) får en envånings utbyggnad på 120 kvadratmeter. Cykelställen mot hotellplatsen blir kvar. I förslaget ingår även att Palacehusets innergård täcks över med ett lanternintak, vilket knappast kommer synas för folk på gatan. Huset får dessutom rivningsförbud."

Alla dessa förändringar är positiva (även om det knappast rör sig om "stora planer"). Förhoppningsvis gör man något mer av restaurangutbyggnaden, den är - och ser ut som - ett provisorium. Det är också bra att man bygger ut mot Drottningtorget, idag är det väldigt mycket baksida över det området. Att rivningsförbudet fastställs är också bra, särskilt mot bakgrund av vad som hände Hotel Opera (det nya hotellet har för övrigt börjat avtäckas, gå gärna  dit och se vad ni tycker...).

Men det är inte bara Palace-huset som berörs:

"I förslaget ingår även Södra Hamngatan 47, byggt 1887 av Furstenberg med bostäder och affärer i bottenplanet, på senare år skobutiker. Handmålade blomdekorationer prydde väggarna i de forna bostadslägenheterna. Under 1970-talet drev kockarna Leif Mannerström och Crister Svantesson välbekanta Restaurang Johanna två trappor upp. September 2005 drevs restaurangen av en man, som var med och anlade den brand, som skadade huset så svårt att det måste rivas. En man dömdes för grov mordbrand och ytterligare två män fick vardera tio års fängelse. Efter rivningen har det varit tomt bakom planket på 47:an. Efter en arkitekttävling segrade Wingårdhs med ett förslag av arkitekten Filip Ram [sic]. Hans förslag domineras av ett högt hus med stora glasrutor, där Palacehuset speglar sig."

Som jag minns Filip Rems förslag (hittar ingen bild nu tyvärr) var det snyggt och propert. Även om det är en ganska middle-of-the-road glaslåda så passar den bra in i sammanhanget. Variation mellan yngre och äldre bebyggelse är ju bra och skapar dynamik (så länge det byggs urbant).

Clas Caldenby skriver idag en krönika som väl åtminstone delvis handlar om detta. Som alltid med Caldenby är texten behaglig, lugn och lite sådär lagom. Men vi får i alla fall veta att han tycker att den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai förhalats och misskötts av UD, att det är dumt att ersätta Arkitekturmuseet med ett centrum för arkitektur, form och design och att arkitekter bör studera historisk, istället för nutida arkitektur.

För övrigt är det idag sista dagen för att skicka in synpunkter på ombyggnaden av Stadsbiblioteket, och Hyresgästföreningens manifestation börjar klockan 16:00 .
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6717 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
28 Mars 07:55 av Matthias H.
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 04:44 av Huai Chuan
VÄSTLÄNKEN OCH ALTERNATIVEN
15 Februari 2019 15:57 av Mikael Bigert