Utskrift från gbg.yimby.se
....

Behöver vi djupare dialogprocesser? Exemplet Nya Hovås

Mycket kraft och energi ägnas åt att informera och involvera närboende tidigt i planprocessen. Detta görs för att ta del av synpunkter från närboende om vad som saknas i området. De som vill bygga i området hävdar också att dialogprocessen leder till färre överklaganden om närboende känner att de kan påverka planerna. Frågan som vi ställer oss är hur framgångsrika de här dialogprocesserna egentligen är. Leder de till att närboende får inflytande i planeringen genom en aktiv kommunikation och dialog, eller handlar det om enkelriktad information och monolog? I Nya Hovås har byggherrarna provat en ny utvidgad dialogprocess med närboende. Processen beskrivs som mycket framgångsrik. Ändå ledde den till att båda detaljplanerna överklagades av närboende och en granskning inleddes av Länsstyrelsen. Detta ledde till cirka ett års försening men inga ändringar av planerna.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Viktigt med tidig, tät och bred dialog

Under rubriken "Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg" har vi på GP-debatt efterfrågat en dialog om stadsbyggnadsfrågorna med våra politiker. Byggnadsnämndens vice ordförande Kjell Björkqvist (FP) och ledamot Carl Otto Lange (M) svarade på GP-debatt under rubriken "Bättre dialog är på gång". Idag publiceras vår slutreplik "Viktigt med tidig, tät och bred dialog" på GP-debatt. Texten återpubliceras även här:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg

Byggnadsnämndens vice ordförande Kjell Björkqvist (FP) och ledamot Carl Otto Lange (M) svarade på GP-debatt under rubriken "Bättre dialog är på gång" och vi gav slutrepliken "Viktigt med tidig, tät och bred dialog".

Under rubriken "Vi vill ha en verklig dialog om det nya Göteborg" skriver jag idag på GP Debatt om att vi behöver få till stånd en dialog om stadsbyggnadsfrågorna med våra politiker. En dialog som behandlar mycket konkreta detaljer i den fysiska planeringen. De som har hängt ett tag på Yimby kanske känner igen delar av tankegångarna från ett inlägg i april med titeln "Medborgardialog vs. politikerdialog". Det jag efterfrågar en mycket konkret dialog mellan oss medborgare och våra politiker om hur vi ska bygga framtidens Göteborg. Frågan är för viktig för att med ett öppet mandat lämnas till tjänstemän på förvaltningar och kommunala bolag.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Medborgardialog vs. politikerdialog

I de långdragna processer som omgärdar stadsplaneringen i Göteborg har det omfattande utbudet av workshops och visionsarbeten på senare tid fått frekvent sällskap av medborgardialoger. I den bästa av världar har vi medborgare fått en öppnare kanal för att interagera med stadsbyggnadsprocessen. I den sämsta av världar är medborgardialogen det yttersta beviset på avsaknaden av dialog mellan förtroendevalda och medborgare, och något som till och med kilar in sig emellan och pressar medborgare och politiker allt längre från varandra. Hur man än vänder och vrider på det så måste våra politiker blir mer aktiva i dialogen kring hur vi bygger vårt Göteborg. Våra förtroendevalda måste ta mod till sig och börja diskutera med oss om hur vi ska göra - rent konkret. Det vi behöver är en politikerdialog.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Monolog Södra Älvstranden?

Det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling har sedan länge en inaktiv debattsida som heter "Det offentliga samtalet". För att få igång verksamheten lade kommunikationschef Johan Ekman ut följande inlägg:

"Jag såg en TV-intervju med en ung student från Mellansverige som valt att flytta till Göteborg för att läsa på universitet. Med smittande entusiasm berättade hon för TV-reportern att Göteborg är den trevligaste stan av dem alla. Hon beskrev Göteborg som en härlig och mänsklig blandning av studentliv och vanligt arbetsliv, av attraktivt kultur- och nöjesliv och fina miljöer.

Trots att hon endast bott i Göteborg ett par veckor fångade hon stadens själ och puls fantastiskt väl. För henne fanns nu bara Göteborg – och nog är det så vi alla känner – att vi älskar vår stad.

Vi på Älvstranden Utveckling, som är satta att något ”möblera om” i staden, vet att samma genuina och ömsinta intresse för Göteborgs utveckling finns hos de allra flesta. Och att ”möblera om” stadens finrum, södra och norra älvstränderna, är dessutom extra känsligt. Det finns verkligen inga genvägar.

Den förnyelse som nu växer fram på ömse sidor av Göta Älv är endast möjlig om den står i samklang med vad stadens invånare önskar och förväntar sig. Detta kräver i sin tur av oss på Älvstranden Utveckling att vi hela tiden strävar efter att vara så öppna och lyhörda som vi någonsin kan vara.

Att ändra i stadens finrum förutsätter att vi öppet och tydligt – och i olika skeden – redovisar tankar och planer för stadsförnyelsen. Och framför allt krävs att vi noggrant lyssnar in olika synpunkter.

I varje delprojekt av stadsförnyelsen ägnas därför just öppenhet och lyhördhet extra stor uppmärksamhet. Och dialogen med göteborgarna bjuder vi och Stadsbyggnadskontoret in till på många plan: i möten, i Älvrummet, via webben, i spalterna etcetera.

Skulle olyckan vara framme och vi vid något tillfälle skulle missa detta med att vara öppna och lyssnande, vet vi att vi genast har den alerta göteborgaren på oss – tack och lov!

Nu jobbar vi bland annat med framtiden för Kvillebäcken, Backaplan, Skeppsbron och Frihamnen. Så höj rösten eller fatta pennan. Du kan med fördel göra det på denna insändarsida – vi lyssnar!"

Och Ekman blev bönhörd. Det började droppa in lite kommentarer:

mhean 2008-10-08: Tänk Johan om det också är så att framtiden för de områden du säger att ni arbetar med/planerar för innebär att riktig stad byggs med slutna kvarter, verksamheter i bottenvåningarna och olika höjder på husen/kvarteren, då skulle dessa områden kunna bli riktigt trevliga. Hittills har ni mest på Norra Älvstranden byggt punkt- och lamellhus som inte skapar någon stadskänsla, snarare ångestförortskänsla. Ni har ägnat er nästan uteslutande på Norra Älvstranden åt stadsförstörelse snarare än uppbyggnad av urban riktig stad. Sen måste spårvagn komma/dras för att Norra Älvstranden ens ska ha en möjlighet att bli urban riktig stad.

Sven R 2008-10-08: Mhean har helt rätt. Det är väldigt många som drömmer om att vi ska bygga tät blandstad igen. Och det har ju framförts i flera år till Älvstranden och till politiker och planerare. Men ni lyssnar inte. Ni lyssnar bara på byggjättarna och planarkitekter med mossiga ideal om vad en stad är. Norra Älvstrandens nya bostadsmiljöer är ungefär lika trista som de man hittar i förorterna. Så här långt så har ni tyvärr inte levererat den blandstad som man visionerade om för 20 år sedan.

Anders 2008-10-09: Jag, likt tidigare kommentatorer, finner också denna rädsla för att bygga stad ytterst märklig. Vad exakt är det som gör att man tvunget måste bygga lågt, glest, monofunktionellt, enformigt och trycka in en massa grönska mellan varje hus? Ser innerstaden ut så? Nej. Vad är attraktivast? Just det, innerstaden. Så var exakt ligger problemet egentligen? Kan någon förklara det för mig? Jag tror det är dags att ni i byggbolagen börjar inse att det nu kommer en ny generation människor ut på bostadsmarknaden. Människor som längtar till staden. Där staden är normen, staden det eftersträvansvärda. Vi ser inte staden som ett misslyckat substitut för det där huset på landet som vi inte kunde köpa. Vi omfamnar staden och vad den står för. Stadslivet, pulsen, blandningen, människorna, utbudet. Vi gillar att gå, cykla och åka spårvagn. Att ha bil är inget måste för oss. Att ha en menlös gräsmatta utanför fönstret är till och med dåligt. Gärna stadsparker. Gärna alléer. Men inga fler hus utströsslade på menlösa gräsmattor tack. Ge mig nya stadsdelar där husen får stå intill varandra, inte där det skall tryckas in en massa gräsmattor överallt...

---

Men fler kommentarer blev det inte för sedan försvann plötsligt artikeln och kommentarerna från Älvstranden Utvecklings hemsida...

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.