Utskrift från gbg.yimby.se
....

Förortens framtid

Vill man se vad som kommer att hända i Sverige om tio år så kan man se vad som händer i USA brukar man säga. Under efterkrigstiden importerade vi vår stadsutglesning från det stora landet i väster. Idag är stora delar av USA och även vårt land förvandlade till glesa fält av villamattor (suburban sprawl) och bilberoende köpcentrum (malls). I USA blir dessa villamattor allt mindre populära och köpcentrumen dör på löpande band.

Man har därför börjat tala om "retrofitting", dvs. att förändra den urbana strukturen i dessa förortsöar till mer stadslika miljöer. Förhoppningsvis kan vi göra något liknande med efterkrigstidens förortsområden här i Sverige. Vi var dumma nog att importera problemen, låt oss hoppas att vi är kloka nog att också importera lösningarna. Många av Yimby Göteborgs yttranden kan beskrivas som "retrofitting".

Ellen Dunham-Jones är en av dem som arbetar med detta i USA. Här är ett intressant föredrag där hon berättar om vilka möjligheter som trots allt finns för sprawlet.

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Göteborgsregionens folkmängd
10 November 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee