Utskrift från gbg.yimby.se
....

Upptäck vårt forum!
Ni har väl inte missat vårt intressanta forum som stundtals kokar av nya och gamla och mer eller mindre fantastiska idéer? Det är i forumet som mycket av Yimby Göteborgs tankar och arbete föds, det är här som vi yimbyiter och andra spånar och diskuterar stans framtida utveckling.

Heta trådar just nu handlar till exempel om tänkbara placeringar av nya broar över älven, bland annat möjligheten att ha en broförbindelse mellan Stigbergstorget och Lindholmen. Man kan också läsa och diskutera eventuell tunnelbana i Göteborg. Under Nyhetstips! kan man läsa och tipsa varann om saker som är på gång. Sen har vi även olika arbetsgrupper där vi till exempel diskuterar yttranden och andra spännande saker. Senaste heta projektet är vårt förslag på stadsplan för Centrala älvstaden.

Ta en titt i forumet och om du inte är medlem, bli det! Var med och påverka Yimby och Göteborg, det lönar sig.

Yimby Göteborg om: , ,

Bloggar om: , ,

Folkpartiet öppnar för samtal om staden

För ett tag sedan lanserade Folkpartiet ett forum för diskussion och debatt om hur Göteborg ska utvecklas i framtiden. Det första område man valde att ta upp var stadsbyggande. Det är ett strålande initiativ från Folkpartiet i Göteborg, som redan tidigare många gånger utmärkt sig som ett stadsvänligt parti. Andra partier (och Folkpartiet i Stockholm?) tar förhoppningsvis intryck.
 
Såhär beskriver Pär Gustafsson (FP) projektet:
 
Som första parti i Göteborg bjuder Folkpartiet liberalerna in intresserade göteborgare och medlemmar att utveckla politiska idéer via nätet på bloggen http://fpgoteborg.wordpress.com.
 
Folkpartiet försöker ständigt arbeta med idéutveckling och inför valet 2010 intensifieras detta arbete på flera plan. Vi har redan idag högar av spännande förslag och för intressanta diskussioner internt, nu vill vi locka ut diskussionen på nätet där fler kan vara delaktiga och påverka.

Tanken är partiet lägger fram utkast till program i olika frågor som göteborgarna sedan i dialog med partiets medlemmar kan utveckla. Vi sitter inte på hela sanningen, utan vill ta del av andras människors tankar, idéer och kunskaper. Den kompetensen vill partiet sedan kunna använda, diskutera och reflektera över innan färdiga förslag presenteras. Vi ställer en del frågor som vi gärna vill ha svar på, men har inget emot att nya förslag presenteras och lyfts fram.

Folkpartiet vill att fler invånare är med och påverkar stadens utveckling, istället för att alla beslut fattas i stängda styrelserum. Första programmet som redan ligger ute på nätet, En stad i förändring, behandlar stadsbyggnadsfrågor. Höga hus, låga broar, bygglov, Stena Line terminalens läge och en framtida stadsarkitekt är frågor som alla berör och väcker debatt och den ska bli spännande att följa på webben.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6732 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan