Utskrift från gbg.yimby.se
....

Yimby Uppsala

Yimby-nätverket har nu spridit sig vidare norrut. Yimby Uppsala, som i likhet med YimbySTHLM och YimbyGBG är ett partipolitiskt och ekonomiskt obundet nätverk för stadsvänner som vill ha mer tät blandstad, har nu officiellt slagit upp portarna.

Yimby Uppsalas hemsida finns på https://uppsala.yimby.se/ och facebookgruppen heter Uppsala: Under construction.

Ansvarig för sidan är initialt Eric Thärnström som varit aktiv inom YimbySTHLM.

Välkommen till Yimby-familjen Uppsala!Göteborgs nation i Uppsala - en av våra nordligaste utposter
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6713 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter