Utskrift från gbg.yimby.se
....

Debattartikel i GFT: Flytta på Stena

Idag skriver vi i GFT att det är dags att planera för levande stadsbebyggelse längs älven. En plan för Stena Lines terminalområde måste vara färdig till 2025 med kopplingar mellan södra och norra Älvstranden.

Stena Carisma har legat vid kajen sedan 2013. Terminalområdet hindrar en sammankoppling av södra och norra Älvstranden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

YimbyGBG i Göteborgs Fria Tidning

Göteborgs Fria Tidning publicerade i helgen en artikel om YimbyGBG, där jag medverkar i en intervju. Det är en relativt saklig artikel som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver utgångspunkten för nätverkets arbete:

"Nätverket Yimby Göteborg drog igång i juni och med parollen – för att vi älskar Göteborg – ska de väcka uppmärksamhet kring frågorna om hur framtidens Göteborg ska se ut. Visionen är en tät, integrerad blandstad med en levande stadsmiljö. De vill komma ifrån glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning.

– Vi kan inte nöja oss och vi behöver inte ha det så här, säger Johannes Åsberg. Det går att ändra på saker.

Yimby är till för alla som vill förändra staden. Det står för ”yes in my backyard”, alltså en positiv syn på förtätning i närområdet. Funktionen med forumet är att man ska kunna debattera, diskutera och skriva yttranden till olika detaljplaner. Genom gammal hederlig opinionsbildning vill Yimby och Johannes Åsberg få vanliga medborgare att ställa krav på sitt närområde. Då kan man verkligen påverka politikerna menar han.

– Frågor som politiker bryr sig om är de frågor där medborgarna gör sin röst hörd. Får man upp det på bordet kan det börja hända grejer."

Läs hela artikeln här...
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.