Utskrift från gbg.yimby.se
....

Vem står upp för förtätning i Göteborg?

Vi har skrivit en debattartikeln i GP där vi undrar om det finns några politiker som står upp för en kraftfull och hållbara förtätning. GP har satt rubriken "Sluta prata om blandstaden – bygg den". För tydlighets skull: Det är helt okey, och t.o.m. önskvärt, att det pratas om blandstaden samtidigt som den byggs.

Amsterdam (Foto: Olof Antonson - Yimby)

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Slutreplik: Förtätning av städer och hållbar utveckling

Göran Bengtsson skrev i GP att förtätning av städer sällan ger ökad hållbarhet. Alvar Palm och jag skrev därför en replik förklarade varför förtätning är en väg att nå hållbarhet. Inte minst för så glesa städer som Göteborg. Göran Bengtsson fick som brukligt en slutreplik. GPs debatt är därmed avslutad men Görans slutreplik väckte mer förvåning än något annat. Vi väljer att publicera ytterligare en replik i det följande.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Replik: Tät kvartersstad bra på många olika sätt

Alvar Palm, doktorand i miljöekonomi vid Lunds universitet, och jag, för Yimbys räkning, har skrivit en replik på debattartikeln i GP där Göran Bengtsson skrev att förtätning av städer sällan ger ökad hållbarhet. Vi menar att detta är felaktigt och förklarar varför förtätning av städer oftast ger ökad hållbarhet och varför det är en förutsättning för att nå hållbarhet. Repliken följer:

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Yimby på Melicafé


Johannes talade på nystartade Melicafé


YimbyGBG var i måndags inbjudna till det nystartade Melicafé som anordnades i Café Hängmattans trevliga lokaler. Bakom arrangemanget stod konsultföretaget Melica. Från oss på Yimby talade Johannes om fördelarna med riktigt blandstad ur flera perspektiv. Han berättade även om vårt arbete i Yimby och om vad och hur vi vill påverka i planeringen av staden. Förhoppningsvis bidrog det till att några fler fick upp ögonen för oss.

Andra inbjudna var Elisabeth Undén från Urban Laboratory Gothenburg, Jonas Åker Zeander från trafikkontoret, Stefan Bydén från Melica och Gustav Sjöblom från Svenska Naturskyddsföreningen.
Fullt hus på Hängmattan


Tanken med Melicafé är att publiken ska ställa frågor till de inbjudna talare och utifrån det skapa en bred debatt. Nu blev det inte någon jättedebatt om något speciellt då alla var inne på ungefär samma linje. Kanske inte så märkligt då de flesta åhörare som inbjudna talare har något sånär liknande grunduppfattning om hur vi vill bygga den hållbara staden. En innovativ idé vore ju att bjuda in debattörer med olika åsikter och tankar.
Det pratades om vem som staden är till för, om bilens roll i staden och varför vi inte bygger stadsdelar som människor vill bo i. Om de populäraste delarna av stan är av typen Vasastan, Linnéstan och Majorna, varför då inte försöka bygga nya stadsdelar i samma anda? Elisabeth Undén tog upp stadsodlingen och att det inte är en motsättning mellan tät stad och egenodlad potatis. Odlingslotter inne i den täta staden har vi ju diskuterat på Yimby förut.


Johannes drar en vits


Något som det inte blev någon större debatt om var spårtaxi, som det dock pågick en dov liten kampanj för under kvällen. Fast ärligt talat, vad är grejen med spårtaxi? Någon får gärna förklara varför det är en så bra lösning i stadstrafik. Jag kan tänka mig att det kan fungera bra i mindre skala på en flygplats, nöjesfält eller sjukhus. Men knappast i en seriös storstad som Göteborg vill vara.

Hållbar stadsutveckling

Sveriges Arkitekter har gett ut en politisk handbok för stadsbyggnad. Författare är arkitekten och professorn i tillämpad samhällsplanering Erland Ullstad, som tidigare varit stadsarkitekt i Växjö. Skriften, som heter "Hållbar stadsutveckling" är ett försök att initiera en mer konstruktiv och konkret stadsplaneringsdiskussion i Sverige. Den riktar sig speciellt till politiker men kan med fördel läsas av alla som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor.

Ullstad ger inte bara en tydlig och klarsynt beskrivning av dagens problem, utan har också handfasta råd på vad som bör göras. Särskilt vikten av en planering på stadsnivå, alltså någon sorts "stadsplan", efterlyses. Bokens budskap sammanfattas i tretton punkter under rubriken "Staden är nyckeln till hållbarhet":

1. Vi behöver en stadspolitik.

2. Vi behöver politiker som är engagerade och tydliga i sin syn på stadsbyggandet.

3. Staden måste tillåtas vara komplex och mångfunktionell.

4. Hållbarhet är inte något slutresultat utan snarare en inriktning av det ständigt pågående bygget av staden.

5. Den hållbara staden måste byggas tät.

6. Kommunerna måste ta ansvaret för planeringen av stadens gemensamma utrymmen.

7. Kommunerna måste planera för variation av funktioner och verksamheter.

8. Vi måste bygga och förvalta mycket resurssnålare än vi gör idag.

9. Samplanering behövs över kommungränserna.

10. Hållbar stadsutveckling ökar kraven på strategisk planering.

11. Hållbart stadsbyggande kräver samverkande strategier tvärs över revir och etablerad praxis.

12. Nya planformer måste utvecklas.

13. Stadsarkitekt- och plankontoren måste stärkas.

Sammanfattningsvis är denna bok ett kraftfullt erkännande av den verklighetsbeskrivning och det perspektiv som Yimby-nätverket propagerar. Att vårt synsätt får ett sådant övertygande och officiellt stöd av Sveriges Arkitekter är naturligtvis oerhört glädjande. Förhoppningsvis når det radikala budskapet i "Hållbar stadsutveckling" också ut till praktiskt verksamma arkitekter, planerare och politiker. Skriften kan beställas gratis här: http://www.arkitekt.se/s34795
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.